Vážení spoluobčané,

v současné době máte možnost vyjádřit se předběžně k plánované revitalizaci našeho domu. Do Vašich poštovních schránek byl dnes vhozen anketní lístek, v rámci kterého můžete provést volbu jednotlivých částí revitalizace. Na zadní stranu anketního lístku pak můžete připsat případnou další informaci pro výbor SVJ. Anketní lístky prosím vraťte do poštovní schránky předsedy výboru SVJ p. Milana Šorma, Štouračova 21, nejpozději v pondělí 16. května 2011.

Informace získané na základě ankety budou prezentovány na plánovaném shromáždění SVJ a budou podkladem pro tvorbu projektu revitalizace našeho domu, bude-li tento projekt schválen shromážděním SVJ.

Za pečlivé vyplnění ankety a tím získání kvalitních a relevantních podkladů pro výbor SVJ Vám děkuje

Milan Šorm
předseda výboru SVJ

Štítky: , ,