Ostatní

Milan Šorm st. dne 10. 12. 2013

V posledních dnech dostávají vlastníci bytových jednotek v našem domě „Vyrozumění o podaném odvolání“ proti rozhodnutí stavebního úřadu, kterým byly dodatečně povoleny stavební úpravy v bytě č. 10 a 11 v domě Štouračova 21. Toto odvolání podali všichni současní členové výboru (se svými manželkami), polovina členů kontrolní komise a avizovaný kandidát do výboru Z. Kubiš. Uvedené stavební úpravy se týkají propojení dvou bytů […]

Více informací o článku „Msta, závist a co ještě?”

Vážení vlastníci, jako bývalý předseda výboru SVJ se musím ohradit k některým tvrzením, která uvádí p. Zdeněk Kubiš ve svém otevřeném dopisu zaslaném mé matce pí. Haně Šormové a její rodině.

Více informací o článku „Komentář k nepravdám v otevřeném dopisu Zdeňka Kubiše”

Milan Šorm st. dne 2. 12. 2012

Protože na posledním shromáždění zaznělo lživé tvrzení člena kontrolní komise o „špatném zastupování slečny Fencíkové panem Šormem st. na shromáždění 26.1.“ a protože snaha sl. Fencíkové o vysvětlení svého vztahu k naší rodině byla znevažována posměšnými pokřiky a tleskáním ze strany dalších členů kontrolní komise a výboru, pokusím se okolnosti tohoto našeho „vztahu“ vysvětlit.

Více informací o článku „Slečna Fencíková a Šormovi – jak to opravdu bylo”

Dnešního rána výbor SVJ zveřejnil další ze svých zápisů z činnosti, které slouží spíše jako výzva členům než informace o činnosti výboru (výbor soustavně projednává, ale informace z projednávání v zápise neuvádí, ostatní údaje jsou již tradičně buď výzvy vlastníkům nebo napadání rodiny Šormových). Tentokrát mám ale pocit, že nám někdo lže nebo je velkým pokrytcem (a vzhledem k jednomyslnému schválení zápisu, […]

Více informací o článku „Pokrytectví nebo lež? Komentář k zápisu výboru č. 15”

Vážení vlastníci, byl jsem požádán členem SVJ o zveřejnění jeho korespondence s kontrolní komisí našeho SVJ.

Více informací o článku „Podněty, žádosti a dotazy člena SVJ na kontrolní komisi”

Michal Kubiš dne 15. 2. 2012

Vážení vlastníci, výnos z pronájmu společných prostor domu za rok 2011 činí 30.240,-Kč. Výnos z tohoto pronájmu je příjmem vlastníků jednotek podléhajících zdanění fyzických osob.

Více informací o článku „Výnosy domu z nebyt. prostor podléhající zdanění”

Michal Kubiš dne 16. 1. 2012

Na základě telefonického ověření , mi bylo sděleno, že montáž samotná bude koncem ledna, začátkem února 2012
Bližší informace prozatím nebyly sděleny.

Více informací o článku „Převěšení měřidel na radiátorech”

Michal Kubiš dne 23. 11. 2011

Vážení uživatelé bytů,

v domě Štour. č.17 byl nově zapojen signál TV do Vašich rozvodů. Jedná se o zkušební provoz.
Proto prosím, aby jste mi nahlásili, jaký je příjem signálu v jednotlivých patrech a typech bytů.

Více informací o článku „Štouračova č.17 – STA”

Milí přátelé, po letní přestávce vás opět zvu na pravidelnou schůzku sdružení k R43 a související, která bude v úterý 13. 9. 2011 od 19.00 hodin ve Společenském centru v Bystrci. Vzhledem k tomu, že 22.9. má krajské zastupitelstvo na programu schválení ZÚR, vyzývám vás k hojné účasti. Zdraví vás a na setkání se těší Jana Pálková Program schůzky: Nové informace ZÚR – ZJMK 22. 9. […]

Více informací o článku „Schůzka OS k R43 v úterý 13. 9. od 19 h ve Společenském centru v Bystrci”

Milan Šorm dne 16. 6. 2011

Vážení vlastníci, dne 14. 6. 2011 se uskutečnila další schůzka OS k problematice R43. Na programu byly informace z ÚPmB o vypořádání námitek a připomínek, připomínky MČ, ZJmK a médií. Dále informace o změně územního řízení (plné moci, usnesení), řešení problematiky hluku a prachu v Bosonohách, Troubsku a Ostopovicích a je naplánována další schůzka na 12. července 2011. Omlouvám se, že tento program a pozvánka nebyly vyvěšeny před konáním, […]

Více informací o článku „Schůzka k OS k R43”