V celé řadě našich předchozích článků jsme psali o zbytečné výměně starých rozvaděčů za nové. Touto výměnou jedněch plechových skříní za jiné nic nezískáme, pouze zbytečně zaplatíme několik miliónů navíc. Výbor ale na naše podněty (naposledy na loňském shromáždění) nereagoval a stále prosazoval výměnu za nové, i když pro to nikdy neuvedl žádné relevantní důvody (revizní zprávy elektroinstalace uvádějí pouze výměnu starých jističů a zanedbanou běžnou údržbu – dotahování spojů, kryty šroubů, prach a pavučiny). Tuto výměnu rozvaděčů mu také členové SVJ na letošním shromáždění schválili 🙁

Tato zbytečná výměna rozvaděčů a svislého domovního vedení přijde členy SVJ na cca 2 milióny korun! Přesto ji výbor, jehož většina v domě nic nevlastní, prosadil a o žádné pro členy výhodnější variantě ani neuvažoval. Proč?

 

Tím, že výbor předložil členům pouze jednu nabídku na dodavatele, nebylo objektivně zjištěno, jaká je reálná cena těchto rozvaděčů. V roce 2017 projektant cenu jejich dodávky (bez demontáže starých a montáže nových) stanovil na cca 1,01 mil. Kč, při aktualizaci rozpočtu v roce 2022 pak na 1,05 mil. Kč, nabídková cena je 1,35 mil. Kč (vše bez 15 % DPH). Jaká je asi reálná cena těchto plechových skříní? Obvykle jsou ceny dosažené v dobře zorganizovaném výběrovém řízení nižší než ceny projekční. Ne tak u nás – jedna firma = jedna cena! Kolik z námi zaplacené ceny asi zbylo na dodavatele a kolik na toho, kdo mu to umožnil?

 

Myslíme si, že právě výměna rozvaděčů je tím místem, kde se může dodavatel (a tedy i jeho spojenci) dopracovat k určitému nadstandardnímu zisku (cca 300 i více tisíc Kč). Na základě toho můžeme dojít k paradoxnímu závěru, že pro členy SVJ by bylo levnější, kdyby členům výboru darovali těch pár set tisíc korun, které lze možná získat ze zařazení výměny rozvaděčů do rekonstrukce elektroinstalace. Zrušení této zbytečné výměny by totiž SVJ ušetřilo 2 milióny, tedy mnohem víc! Zní to absurdně, ale je to tak.

 

Stejnou „operaci s výměnou rozvaděčů provedl nový člen výboru S. Zbořil už v r. 2015 v domě Štouračova 9, 11,13 (tehdy u nich celá elektroinstalace za 2,5 mil. Kč, dnes u nás za 4 mil. Kč). Podle zápisu kontrolní komise ze 4. 9. 2019 s ním výbor konzultoval obsah a náklady rekonstrukce elektroinstalace (členem našeho výboru je až od srpna 2021 – tato volba výboru je dosud předmětem soudního sporu). U nás tedy pouze zopakoval to, co už dříve použil.

Je tedy zřejmé, proč výbor nikdy nemohl souhlasit s našimi návrhy na ponechání původních rozváděčů a stoupacího vedení místo jejich výměny za zbytečně drahé nové. Toho jsme bez pomoci členů SVJ nemohli nikdy dosáhnout (protože náš výbor se nikdy nezeptá členů, co by si přáli oni, měli členové odmítnout návrh výboru na kompletní výměnu elektroinstalace a požadovat po výboru předložení alternativní varianty, která zahrne jen nezbytné opravy ve všech vchodech našeho domu). Členové nám ale nepomohli, plán výboru neodmítli, takže to nyní budou muset zaplatit.

 

Dokud členové SVJ nenajdou odvahu odmítnout zbytečně předražené opravy, které jim předkládá výbor, budou nuceni neustále přispívat na osobní potřeby členů výboru. Nezbydou tak finance na jiné důležité opravy (stoupačky kanalizace apod.). Co to bude příště, už výbor dříve naznačil – kamery, čipy atd.

 

To, že tento výbor záměrně navyšuje dodavatelské ceny zakázek na opravy našeho domu, je zřejmé i z jejich loňské akce „čištění fasády. Předražení o téměř 650 tisíc korun mluví za vše. Navíc se jednalo o stejnou firmu (MAMUT-THERM), kterou před lety prosadil výbor na realizaci zateplení domu. Tato firma chtěla loni (opět jediná nabídka od výboru!) tuto podle nás nekvalitně provedenou fasádu vyčistit za čtyřnásobek (!) ceny, než je nyní obvyklé. Fasádu, kterou sama podle nás nezvládla a která je stále ještě v záruce! A stejnou firmu nám výbor opět předkládá jako jedinou nabídku na rekonstrukci elektroinstalace.

 

Loni se výboru prosazení takové nehorázně předražené nabídky nepovedlo, ještě jsme tomu zabránili. Ale ani tady ne s pomocí členů (díky jejich výboru odevzdaným plným mocem by si vše výbor hladce schválil), ale díky naší znalosti zákona. Nyní se to už výboru podařilo (výsledný efekt oproti loňsku je ale určitě menší). O kolik náš dům díky netečnosti většiny členů SVJ přišel? Minimálně o dva milióny za zbytečnou výměnu rozvaděčů a stoupacího vedení.

 

Zaznamenali jsme i názor člena SVJ, že nelze odporovat zbytečným výdajům, které výbor zařazuje do oprav domu, a tím donutit výbor, aby dělal to, co chtějí členové, tedy to, co je pro dům a společenství hospodárné. Podle tohoto názoru, když výbor nebude moci si do oprav zahrnout i to, na čem může získat nějaký profit, nebude raději dělat nic.

Dokonce se nám zdá, že někteří členové SVJ snad už ani nevěří, že mohou existovat i výbory SVJ, které spravují své domy poctivě bez nároků na nějaké své postranní zisky. Doufejme, že jde o názor mezi členy jen ojedinělý. My totiž taková SVJ známe.

 

Den po schůzi předseda výboru R. Štěrba před námi prohlásil, že jsme „včera dostali na prdel”. Myslel tím asi nás, kteří jsme hlasovali proti jejich návrhu. To se ale mýlí, „na prdel” dostali všichni členové SVJ, tedy i ta většina, která hlasovala pro. Všichni členové budou muset zaplatit ty zbytečné dva milióny za nepotřebné nové rozvaděče (on i S. Zbořil na to nijak nepřispějí, protože zde ani jeden z nich nebydlí).

 

Štítky: ,