Podle názoru žalobců výborem oznámené přijetí usnesení ze dne 15. 4. 2021 o náhradnících výboru je neplatné, protože je v rozporu s platnými stanovami SVJ (porušení práva být volen a práva na informace o hlasování). Žalobci o tom neprodleně informovali jak kontrolní komisi, tak 19. 4. 2021 požádali výbor, aby pozastavil platnost přijatého usnesení do přijetí nového v téže věci již se všemi stanovami požadovanými náležitostmi. O všech těchto skutečnostech zároveň informovali osobním dopisem i členy SVJ. Protože výbor ve stanoveném termínu nic neučinil, museli se žalobci dne 4. 5. 2021 obrátit na soud.

Žalobci napadli organizaci hlasování, jak ji v rozporu se stanovami provedl výbor, nikoliv „rozhodování naprosté většiny členů SVJ”, jak se píše v zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021.

Výbor chtěl za každou cenu prosadit kandidáty, které si sám vybral, bez ohledu na regulérnost organizace tohoto hlasování.

Situace v domě je dlouhodobě posouvána směrem k zajištění ovládání výboru SVJ osobami žijícími mimo dům. Výbor SVJ organizoval na podzim 2020 rozhodování mimo zasedání (s datem odevzdání hlasovacích archů do 30. 11. 2020), ve kterém mj.:

  • předložil členům ke schválení novelu stanov, která zajistila přidáním nového odst. 9 čl. 1 části III možnost stát se členem voleného orgánu společenství i osobě, která není členem společenství (a tedy nemá vlastnický podíl v domě),
  • odvolal a opět nově zvolil stávající členy výboru SVJ, čímž vzniklo nové funkční období těchto členů s délkou 5 let (přitom původní funkční období končilo tehdy až za 1 rok).

Proč bylo nezbytně nutné svolat jen několik měsíců po tomto rozhodování mimo zasedání nové rozhodování mimo zasedání a volit náhradníky za členy výboru výše uvedenou nestandardní formou a navíc všechny z osob, které nevlastní v domě žádnou jednotku a z nichž první dva v domě vůbec nežijí?

Pokud stávající členové výboru očekávali, že o několik měsíců později odstoupí, proč kandidovali na podzim 2020 na své funkce? A pokud neplánovali odstoupit, nebylo možné počkat s volbou náhradníků na období, kdy bude možné konat řádné shromáždění, na kterém mohou kandidovat i jiní členové SVJ?

Nebo byla celá série kroků připravena pro tyto náhradníky z řad osob, které nejsou členy SVJ a které po odstoupení členů stávajícího výboru převezmou jejich funkce na maximální možnou dobu (funkční období členů výboru bylo v roce 2020 znovu nastaveno na 5 let jejich odstoupením a novým zvolením)?

 

Koncem května podali odstupující dopisy dva členové výboru – o tomto odstoupení výbor členy informoval až po dvou měsících (!) zápisem č. 60 z 28. 7. 2021. Dne 1. 8. 2021 se pak novými členy výboru stali náhradníci R. Štěrba a S. Zbořil.

 

Výsledkem těchto kroků výboru tak je současné složení výboru – dva ze tří členů v domě nevlastní žádný podíl ani zde nežijí!

Nutně si musíme klást otázku – proč osoby, které v domě nemají vlastnický podíl, se o něj najednou chtějí starat? Co je k tomu vede? Náhlá touha pomáhat jiným?

I na tuto otázku jsme se snažili najít odpověď.

 

Štítky: , ,