Letos na jaře se náš dům objevil v celostátních médiích (Blesk – rubrika regiony-brno-brnane), zároveň do schránek obyvatel domu někdo naházel letáčky s heslem „Nevolím hady, nevolím Š.!”. Řada obyvatel domu tak s překvapením zjistila, že v našem domě se chovají hadi. Na nástěnce domu se od té doby čas od času objevují upozornění na webové stránky (Hadi v paneláku), které někdo (výbor?) okamžitě odstraňuje. Výbor se k tomu oficiálně nikdy nevyjádřil a celá záležitost kolem chovu hadů je ze strany výboru pečlivě utajovaná, nicméně je zřejmé, že jde o chov hadů v pronajatém nebytovém prostoru našeho domu.

Výbor SVJ nikdy členy neinformoval kdo, za jakým účelem a za jakých podmínek si nebytový prostor pronajal. Navíc výbor neměl a nemá žádné oprávnění pronajímat tento nebytový prostor. Jde totiž o nebytovou jednotku ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (v katastru nemovitostí vedena pod číslem 911/25), nikoliv o společnou část domu. V daném případě je nutné použít postup rozhodování spoluvlastníků podle §1128 o podílovém spoluvlastnictví (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Uzavírat smlouvu o pronájmu tedy nemůže výbor, protože to není společná část domu.

O pronájmu nebytového prostoru se zmiňují zápisy ze schůzí výboru č. 28, 30, 35 a 41 a zápis ze shromáždění 18. 11. 2015 – vždy ovšem jen v obecné rovině, bez nějakých konkrétních údajů (21. 9. 2015: „je nutné opravit prostory, aby je šlo nabídnout k pronájmu”, shromáždění 18. 11. 2015: „o pronájem se již přihlásil zájemce”, 12. 3. 2018: „smlouva uzavřena od 1. 12. 2015” apod.). O tom, že nebytový prostor byl pronajat předsedovi výboru R. Š., který zde chová hady, naprostá většina obyvatel domu nevěděla (samozřejmě kromě členů výboru a kontrolní komise). Většina se to dozvěděla až letos v souvislosti s medializací konfliktu mezi R. Š. a vlastníkem přilehlého bytu P. N.

21. 6. 2018 jsme využili své právo člena a požádali výbor o nahlédnutí do smlouvy o pronájmu uvedeného nebytového prostoru (o uzavření smlouvy od 1. 12. 2015 jsme se poprvé dozvěděli až ze zápisu z jednání výboru dne 12. 3. 2018 – o více jak 2 roky později). Na domluveném nahlížení do dokumentů SVJ nám přítomní členové výboru smlouvu nepředložili a na náš dotaz, kdy nám smlouvu ukáží, odpověděl tehdejší předseda výboru slovy „až se mi bude chtít”. Ani jemu a ani novému výboru (od r. 2019) se nechtělo dodnes.

Můžeme doložit, že při přípravě stanov našeho SVJ (přijaty 30. 11. 2016), které se ve výsledném znění do značné míry shodují se stanovami v jiných SVJ (např. Štouračova 1,3,5), výbor, jehož byl v té době R. Š. předsedou, vynechal z jinak vesměs shodného textu právě části týkající se jeho chovu hadů (v části II čl. 5 odst. 3s vynechána věta o povinnosti členů: „nepřechovávat zvířata a nekrmit je ve společných částech domu a na pozemku”, zcela vynechaný následující odstavec: „je povinen zdržet se chovu zvířat k domácímu chovu nevhodných, případně chovu nebezpečných druhů” – viz čl. 8 odst. 2v).

 

Zápach z chovaných hadů pochopitelně nepříjemně ovlivňuje život v bytech, které bezprostředně sousedí s nebytovým prostorem. V létě loňského roku vyvrcholily spory mezi R. Š. a vlastníkem přilehlého bytu P. N., který zjistil původce zápachu, jímž byl již delší dobu obtěžován. R. Š. se nesnažil s postiženým rozumně domluvit a minimálně aspoň zmírnit obtěžující zápach, ale dokonce na něj začal posílat městskou policii a nakonec jej obvinil před komisí pro projednávání přestupků MČ Brno – Bystrc z přestupku proti občanskému soužití. Během jednání přestupkové komise se P. N. dozvěděl, že R. Š. je jen podnájemce, kdy nájemcem je pan F., který má prostor pronajatý od SVJ Štouračova 17, 19, 21, a jedná se o užívání k účelu zájmové teraristické činnosti.

Ve svém jednání vůči P. N. byl R. Š. podpořen tehdejším výborem SVJ a předsedkyní kontrolní komise, i když v té době už sám nebyl členem SVJ (svůj byt prodal a odstěhoval se). Výbor doručil správnímu orgánu přípis, ve kterém upozornil na několikaletý problém s chováním P. N. (verbální útoky, nezodpovědné či poškozující nakládání se společným majetkem). Ve zveřejněných zápisech ze schůzí výboru nebyla o projednání tohoto dopisu žádná zmínka (zápisy č. 48-57 od 2. 12. 2019 do 21. 9. 2020). Myslíme si, že autorem tohoto dopisu je R. Š. a výbor jej pouze podepsal.

S hodnocením P. N. výborem („problematický člen”, „řada excesů z jeho strany”, „verbální útoky na členy SVJ nebo jejich děti”) rozhodně nesouhlasíme! Tvrzení členů výboru o něm jsou účelová (podle nás požadovaná po výboru samotným R. Š.).

Na svou žádost o informace ohledně chovu hadů v nebytovém prostoru nedostal P. N. od výboru ani kontrolní komise žádnou odpověď 🙁

 

Zdá se nám, že se bývalý předseda výboru na podzim loňského roku začal obávat, že tehdejší výbor nedokáže do budoucna udržet jeho chov hadů v našem domě. Rozhodl se tedy, že se musí do své bývalé funkce rychle vrátit. Pravděpodobně k tomu přispělo nejen to, že se mu asi nepovedlo umístit své hady někde jinde (kdo by si jej také s jeho hady do domu pustil), ale i tehdy probíhající jednání u přestupkové komise. Proč by se jinak člověk, který k našemu domu nemá žádný vlastnický vztah a trvale zde nebydlí, chtěl o tento dům starat?!

Jak k tomuto svému cíli zmanipuloval výbor a organizaci voleb na podzim loňského a na jaře letošního roku, bude předmětem jiného našeho článku.

 

Zvlášť ubohou se nám v tomto případu jeví role tehdejšího výboru a kontrolní komise – místo toho, aby se důsledně zastávali člena společenství, který je omezován ve svém bydlení cizím podnájemníkem (to je přece jejich úkol, za který jsou členy SVJ placeni), tak se všemi svými silami staví za tohoto nájemce (navíc s neplatně uzavřenou smlouvou, jak jsme již výše uvedli). Předsedkyně KK dokonce soustavně strhávala naše letáky, kterými jsme na toto narušení života obyvatel domu upozorňovali.

Nejjednodušší by přece bylo tento neoprávněný a do života sousedů nepříjemně zasahující pronájem nebytového prostoru okamžitě ukončit.

 

Zatímco předchozí nájemce nebytového prostoru platil až do roku 2014 částku 30 240 Kč ročně, tak současný nájemce platí od r. 2015 za stejný prostor ročně 24 000 Kč.

Když ke zmíněné ekonomické stránce přičteme to silné narušení života byť jen jediného obyvatele domu (a to je podle nás vždy rozhodující), pak odpověď na titulní otázku zní – výhodný pro nájemce, nevýhodný pro dům a jeho obyvatele.

 

Štítky: , ,