Tažení výboru proti právu členů používat nástěnky, o kterém jsme už několikrát psali, se promítá i do zápisu ze schůze výboru dne 21. 2. 2023. Výbor zde tvrdí, že „M. Šorm st. s chotí neoprávněně vstupují do prostor domu Štouračova 17, kde následně znečišťují informační nástěnky”.

A jako obvykle chce výbor opět zbytečně utrácet peníze členů. Za nákup nových nástěnek je už loni utratil, výměnu za „ještě novější slibuje, instalací kamerového systému hrozil před měsícem a nyní chce utrácet za výměnu vchodových zámků. Většina členů výboru zde nebydlí, tak proč by se nějak omezovali.

A to vše jenom proto, aby výbor zamezil komunikaci mezi členy společenství prostřednictvím domovních nástěnek. Ty si vyhradil pouze pro sebe – vše výboru nemilé z nich musí rozhodně pryč.

 

Podle zákona má vlastník jednotky právo užívat společné části domu, kam nařízení vlády řadí i vchody a chodby domu. Pokud výbor ve svém zápise tvrdí, že neoprávněně vstupujeme do vchodu č. 17, tak tímto zákazem vstupu jednoznačně omezuje naše výše uvedené právo (některé společné části domu takto označuje za nám nepřístupné).

 

Dne 12. 3. 2023 jsme požádali výbor o klíč od vchodu Štouračova 17, abychom mohli uplatnit své právo užívat společné části domu, tj. umístit na domovní nástěnku informace pro členy SVJ. Zároveň jsme poslali kontrolní komisi stížnost na jednání výboru, kde jsme ji požádali o vydání jejího stanoviska k pokusům výboru o omezování práva členů společenství užívat společné části domu.

 

Kontrolní komise nám jako obvykle odpověděla prostřednictvím nástěnky (ona k tomu oproti nám oprávněná je?), což ale muselo být pro obyvatele domu dost matoucí – protože KK nezveřejnila naši stížnost, jen těžko mohli čtenáři jejího zápisu chápat, o co se jedná. Jak jsme už dříve napsali, jde ze strany komise o jakousi „veřejnou odpověď na nezveřejněnou stížnost.

Proto nyní celou naši komunikaci s komisí zveřejňujeme (včetně naší reakce na její zápis), abychom vše zájemcům aspoň trochu osvětlili.

 

I když řešení situace, kdy členové společenství se snaží někam na nástěnku umístit své informace o dění v domě, zatímco někteří členové výboru je soustavně strhávají, je jednoduché (stačí vyčlenit jednu nástěnku pro možnost komunikace mezi členy SVJ), výbor se k tomu asi nechystá. Chová se jako běžný totalitní vládce, který jediný má přece právo informovat!

 

Ale jedno pozitivum pro nás zápis výboru, kde nám dokonce vyhrožují „podezřením na přečin porušování domovní svobody”, přeci jenom měl. Uvědomili jsme si, že klíč od vchodu je dobrý nápad – nemusíme tak obtěžovat ostatní, aby nás pouštěli dovnitř.

A když nám jej výbor ani po naší žádosti nepředá (což lze předpokládat), budeme si jej muset, jak se radí v zápisu výboru, „pokoutně získat”.

 

Dnes nám výbor zakazuje chodit do sousedních vchodů našeho domu. Přitom některé společné části domu jsou přístupny pouze z jiných vchodů (např. kočárkárny, kolárna či sušárna ve vchodu 19 nebo ve vchodu 21). Jaké další společné prostory zakáže výbor členům SVJ používat zítra?

Nechají se ostatní členové společenství výborem zastrašit? To je totiž podle nás jediný důvod neustále opakovaných výhrůžek ze strany výboru vůči nám – znectít nás a zastrašit ty ostatní.

 

Příloha:

 

Štítky: , , ,