Milan a Hana Šormovi dne 23. 5. 2023

Výbor zveřejnil účetní závěrku za loňský rok, což znamená, že nejspíše chystá shromáždění, kde ji potřebuje od členů schválit. Předpokládáme, že v nejbližší době tedy začnou členové výboru a pár jejich věrných spojenců loudit z ostatních členů SVJ plné moci pro hlasování na shromáždění. Loni jich získali tolik, že si s jejich pomocí chtěli odhlasovat „miliónové” čištění fasády. Protože se ale […]

Více informací o článku „Plná moc výboru = velké riziko pro členy (2)”

Milan Šorm st. dne 2. 5. 2023

Příští měsíc uběhne rok od posledního shromáždění, kde si výbor podle svého přání nechal zvolit členy kontrolní komise. Nyní jsou tedy volené orgány SVJ kompletní (funkční období předchozích členů KK – vesměs ale těch stejných jako nyní – skončilo koncem listopadu loňského roku). Co za uplynulý rok od shromáždění nám tyto volené orgány daly? Kromě běžných […]

Více informací o článku „Co nám dali a co si za to vzali”