Příští měsíc uběhne rok od posledního shromáždění, kde si výbor podle svého přání nechal zvolit členy kontrolní komise. Nyní jsou tedy volené orgány SVJ kompletní (funkční období předchozích členů KK – vesměs ale těch stejných jako nyní – skončilo koncem listopadu loňského roku).

Co za uplynulý rok od shromáždění nám tyto volené orgány daly? Kromě běžných oprav, které ovšem většinou patří do kompetence správce domu, výbor celé toto období věnoval přípravě výběrového řízení na rekonstrukci elektroinstalace a výměnu požárních hydrantů. „Vánoční výběrové řízení skončilo neúspěšně, o tom „jarním výbor zatím usilovně mlčí. Takže přínos pro SVJ zatím žádný, zveřejněné výdaje pro nás pak 30 tis. Kč (odměna firmě za organizaci VŘ). Jinak jsem nic dalšího nezaznamenal.

A co nás to za ten rok stálo? Minimálně náklady na stanovami určenou „odměnu za výkon funkce, tj. téměř 157 tis. Kč (2 000 x 6 x 12 x 1,09). Jaké další naše peníze výbor utratil za právníky apod., se dozvíme až z účetní uzávěrky loňského (snad letos) a letošního roku (to až napřesrok).

 

Na shromáždění dne 16. 6. 2022 chtěl výbor využít velké množství plných mocí, které získal od členů SVJ, k odhlasování čištění fasády domu (cca 887 tis. Kč se zárukou na 3 roky). Protože uvedená akce nebyla na programu shromáždění, šlo o zřejmý podvod na fyzicky nepřítomných členech, kterému jsem (díky své znalosti zákona) zabránil. Tato jediná (!) předložená nabídka byla od firmy, kterou v prosinci 2013 doporučil členům výbor vedený právě jeho současným předsedou a místopředsedkyní. Tato firma je také za její současný stav zodpovědná.

Chtěli odsouhlasit „miliónové čištění fasády, přičemž jiné firmy je nabízejí za čtvrtinu (!) této přemrštěné ceny (cca 232 tis. Kč se zárukou na 5 let). Jak se o ten značný rozdíl (655 tis. Kč) chtěli zúčastnění podělit, lze jen spekulovat.

 

Obdobné předražené čištění fasády navrhoval ve stejné době náš nový člen výboru S. Zbořil i ve vedlejším domě Štouračova 9-11-13, kde byl v té době předsedou SVJ. V domě, který pomohl v roce 2015 drsně zadlužit (půjčka 25 milionů na 25 let). Tamní vlastníci jím navrhované čištění fasády ale v hlasování odmítli a „odměnili jej nezvolením do výboru na další období. Tak to zkouší u nás 🙁

 

Myslím, že jsem členy výboru svou znalostí zákona dost zaskočil. Není tedy divu, že mne ve svém zápise ze schůzí výboru v srpnu až říjnu loňského roku obvinili, že jsem na červnovém shromáždění „zabránil sanaci fasády v letošním roce”, jejíž cena prý bude podle nich v příštím roce vyšší. Že by jim ten rozdíl 655 tis. Kč nestačil?

Poslal jsem stížnost na jednání výboru kontrolní komisi spolu se žádostí o dodatečné vydání stanoviska kontrolní komise k napadání člena společenství za jeho upozornění na porušování zákona výborem. Stanovisko KK dodnes žádné 🙁

 

Tomuto tunelování našeho fondu oprav se mi podařilo zabránit, ovšem nyní se výbor chystá k další akci – rekonstrukci elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů). Ta spolehlivě „vyčistí náš fond oprav (cca 6 mil. Kč) a ještě to pravděpodobně nebude stačit.

A chování výboru? Jako obvykle – žádné informace členům (na nahlédnutí do projektu a revizních zpráv marně čekáme už šestý měsíc, výbor nám nesdělil ani jméno projektanta, ani jména oslovených firem). Podle zápisů ze schůzí kontrolní komise lze soudit, že žádné informace o výsledcích výběrového řízení nemá ani ona. Doufejme, že se členové KK aspoň účastní otevírání obálek s nabídkami oslovených firem, což je jejich základní povinnost.

 

Předloží opět výbor členům nereálné cenové nabídky jenom podle svého uvážení a bez možnosti variantních řešení? Když takto výbor postupoval při čištění fasády, kdo členům SVJ zaručí, že to výbor nezopakuje u rekonstrukce elektroinstalace?

Výbor nejprve odstavil od informací zvídavé členy SVJ, potom asi i kontrolní komisi. Nechají se nakonec vyřadit i zbývající vlastníci?

 

Bude-li tato akce z pohledu výboru úspěšná, tj. podaří se do ní zahrnout vše, co si výbor přeje, a vlastníci mu všechny jeho plány schválí, lze očekávat, že tentokrát nás tato povedená partička přijde opravdu draho – prázdný fond oprav, pravděpodobné zadlužení doprovázené zvýšením příspěvku členů do fondu oprav a nevyměněné stoupačky ZTI.

Nejsmutnější na celé věci je, že existuje jednoduché alternativní řešení – udělat to, co je nezbytné a na co máme našetřeno (zastaralé části elektroinstalace, vedení do bytů, zvonky, pohybová čidla u světel, nikoliv „všechno”, jak chce výbor). Pak lze postupně došetřit i na ty méně důležité (leč členy požadované) části, jako jsou dlažby podest, balkonové zástěny atd.

Pak bude elektroinstalace bezpečná a přitom nebude nutné ani zvyšovat příspěvky do fondu oprav, ani se zadlužovat.

 

Rozhodnou se členové SVJ pro „dobro výboru, nebo raději zvolí výhody pro sebe?

 

Štítky: , ,