Milan a Hana Šormovi dne 31. 5. 2024

Z přehledů o hospodaření SVJ jsme zjistili, že ve výdajích našeho SVJ se po nástupu nových členů do výboru (8/2021 – R. Štěrba a S. Zbořil) vyskytují zvýšené náklady za tzv. právní služby: 2021 = 73 501 Kč, 2022 = 48 394 Kč, 2023 = 50 500 Kč. Na tyto zvýšené náklady za právní služby jsme několikrát upozorňovali na shromážděních, ale co bylo obsahem těchto právních služeb, nám […]

Více informací o článku „Právní služby”

Milan a Hana Šormovi dne 27. 5. 2024

Soustavné tažení výboru proti právu členů používat nástěnky pokračuje – výbor ve svých zápisech upozorňuje na údajné poškozování nástěnek (zveřejnění informace na nástěnce je její poškození?) a předseda i několikrát denně neváhá přijet a informace členů strhnout. Tuto svou činnost pak paradoxně nazývá „ochranou práva členů na informace”. Místo diskuze upřednostňuje zákaz – to je demokracie v podání předsedy […]

Více informací o článku „Zakázané informace”