Lodžie

Hana Šormová dne 18. 10. 2021

Ve svých prohlášeních o „zablokování stavby betonových lodžií” přehazují členové bývalého výboru SVJ vlastní neschopnost na druhé, mj. i na mne: výbor neměl v r. 2012 souhlas vlastníků pozemků se stavbou, tak se to klasicky snažil „hodit“ na jiné, výbor nikdy se mnou nejednal, pouze mi diktoval, na shromáždění mně nedovolil ani promluvit, můj souhlas se stavbou lodžií výbor vůbec […]

Více informací o článku „Komentář k zápisu výboru – „zablokované” lodžie?”

Hana Šormová dne 18. 12. 2014

Revitalizace domu je téměř u konce. Zateplení vnější obálky budovy je provedeno, balkony osazeny (čeká je už jen kolaudace). Zbývá zateplení stropu přízemí – tam se asi přesunou pracovníci zhotovitele na zimní období. Obyvatelé domu museli 7 měsíců (od 9. 5. až do 12. 12.) snášet obtíže spojené se stavbou. Časem na to jistě zapomenou, ale všechny tyto prožité […]

Více informací o článku „Byl tento výsledek revitalizace domu nutný?”

Hana Šormová dne 3. 6. 2013

Chtěla bych alespoň stručně vysvětlit mnou navrhovaná usnesení, která mi umožní udělit svůj souhlas s výměnou balkonů za betonové lodžie.

Více informací o článku „Informovanost, průhlednost, kontrolovatelnost”

Hana Šormová dne 24. 12. 2012

V posledním svém zápise výbor tvrdí, že kvůli nezískání mého souhlasu s revitalizací nelze realizovat výměnu balkónů za lodžie. Ano, svůj souhlas jsem zatím nemohla dát (i když i já chci vyměnit balkón za lodžii), protože na mé požadavky, kterými jsem podmínila svůj souhlas (a které jsem všem členům i výboru písemně oznámila), dosud výbor nijak nereagoval. S přijetím mých […]

Více informací o článku „Komentář k zápisu z výboru dne 19. 12. 2012”

Hana Šormová dne 4. 12. 2012

členové Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21 Štouračova 19, 635 00 Brno Vážení vlastníci, po mém sdělení, že tomuto výboru a kontrolní komisi svůj souhlas se stavebními úpravami nedám, výbor nechal shromáždění hlasovat o své důvěře. Protože výbor v tomto hlasování získal důvěru výrazné většiny přítomných členů, chci tento názor členů SVJ respektovat.

Více informací o článku „Dopis všem členům SVJ”

Vážení členové SVJ, na žádost pí. Hany Šormové zveřejňuji plný text dokumentu čteného na shromáždění SVJ dne 29. 12. 2012, ve kterém vysvětluje své důvody, proč nemůže poskytnout souhlas s revitalizací současnému výboru SVJ. Znovu zdůrazňuji, že se jedná pouze o neposkytnutí souhlasu s revitalizací současnému výboru, nikoliv členům SVJ. V brzké době Vám budou zveřejněny další informace. S pozdravem Milan Šorm […]

Více informací o článku „Text dokumentu pí. Hany Šormové čtený na shromáždění 29. 11. 2012”

Já mám po dnešním shromáždění pocit deja vu. Poté, co naše rodina vysvětlila, že chce revitalizaci a chce šikmé lodžie, ale nechce, aby revitalizaci a SVJ vůbec řídil stávající výbor a komise (neboť naprosto postrádají jejich důvěru a starost o vlastní majetek je přirozeností lidskou), začali na návrh předsedy výboru SVJ lidé hlasovat o tom, že chtějí balkony. Proč chtějí balkony? Proč nechtějí lodžie? […]

Více informací o článku „Jak typické: Šormovi chtějí lodžie, nadpoloviční většina balkony”

Milan Šorm dne 30. 4. 2011

Podrobné informace připravené výborem k plánované revitalizaci domu.

Více informací o článku „Podrobné informace k revitalizaci domu”

Michal Kubiš dne 11. 3. 2011

Půkopník s.b.d. si nechal zpracovat posudek na další provozuschopnost závěsných oc. balkónů, z něhož plyne doporučení na zákaz vstupu, nebo lépe jejich úplné sejmutí.
Budete vyzváni k podpisu, kterým prokážete, že jste byli poučeni o zákazu vstupu na tyto balkóny.

Více informací o článku „Havarijní stav závěsných ocelových balkónů”

Milan Šorm dne 7. 2. 2011

Vážení vlastníci, na přiloženém nákresu si můžete prohlédnout půdorys plánovaného typu lodžií, které budou představeny před byty se stávajícími balkony. Z uvedeného výkresu si můžete udělat vlastní představu o užitné ploše lodžie. Lodžie bude dále vydlážděna a volitelně (za příplatek) je možné její zasklení a opatření závěsným systémem na prádlo, který bude spustitelný shora. Byty 3+1 se stávající vestavěnou […]

Více informací o článku „Více informací k plánovanému typu lodžií”