Vážení uživatelé bytových jednotek,

Půkopník s.b.d. si nechal zpracovat posudek na další provozuschopnost závěsných ocelových balkónů, z něhož plyne doporučení na zákaz vstupu, nebo lépe jejich úplné sejmutí.

Vzhledem k zákonné zodpovědnosti vlastníka či správce nemovitosti za údržbu a bezpečnost objektu, vč. balkónů budete vyzváni k podpisu, kterým prokážete, že jste byli poučeni o zákazu vstupu na tyto balkóny.

Posudek je v příloze, seznamte se prosím s jeho obsahem [Posudek na balkony].

Michal Kubiš, správce domu

Štítky: , ,