Dobrý den, vážení vlastníci, dne 6.10. zveřejnil výbor SVJ na své nástěnce v domě „Informaci o průběhu a výsledku první fáze revitalizace“. Protože tato informace neobsahovala stanovisko projektanta k oznámeným změnám skladby střechy a dokonce oznamovala, že projektant výboru písemné stanovisko poskytnout nechtěl, požádal jsem projektanta o vyjádření. Dne 12.10. jsem obdržel „Stanovisko projektanta ke komentáři výboru SVJ k první fázi revitalizace“ spolu s žádostí projektanta o jeho […]

Více informací o článku „Stanovisko projektanta ke komentáři výboru SVJ k první fázi revitalizace”