Dobrý den, vážení vlastníci,

dne 6.10. zveřejnil výbor SVJ na své nástěnce v domě „Informaci o průběhu a výsledku první fáze revitalizace“. Protože tato informace neobsahovala stanovisko projektanta k oznámeným změnám skladby střechy a dokonce oznamovala, že projektant výboru písemné stanovisko poskytnout nechtěl, požádal jsem projektanta o vyjádření.

Dne 12.10. jsem obdržel „Stanovisko projektanta ke komentáři výboru SVJ k první fázi revitalizace“ spolu s žádostí projektanta o jeho zveřejnění a následně jsem dne 14.10. o záměru jeho zveřejnění na nástěnkách domu informoval předsedu výboru. Zároveň jsem nabídnul výboru i možnost zveřejnit jejich „Informaci“ na webových stránkách www.stouracova.cz.

Protože ani za týden na mou nabídku předseda výboru neodpověděl, zveřejňuji pro informaci členů SVJ stanovisko projektanta a zároveň nabízím všem zájemcům z řad členů SVJ na jejich vlastní žádost (jméno a mail) zaslání fotokopií informací výboru, které jsou vyvěšeny na nástěnce výboru (cca 4 MB).

S pozdravem
Milan Šorm, sorm@milansorm.cz

Příloha:

Štítky: , , ,

1 komentář ke článku Stanovisko projektanta ke komentáři výboru SVJ k první fázi revitalizace

  1. Milan Šorm st. napsal:

    Podle zápisu č.13 z jednání výboru dne 24.10. označil předseda výboru SVJ toto stanovisko projektanta za synovu soukromou korespondenci, která „nebude předmětem zájmu výboru SVJ“.

    Na mou červencovou žádost o poskytnutí podkladů, mj. i stanoviska projektanta), mi byl po dlouhém otálení (přes 3 měsíce!) nakonec 15.11. poskytnut jako stanovisko projektanta právě tento dokument (pravděpodobně sejmutý z nástěnky).

    Zajímalo by mne, jakou „vnitřní proměnou“ muselo toto stanovisko (nebo spíše názor pana předsedy?) projít, aby se náhle stalo ze „soukromé korespondence“ oficiálním dokumentem SVJ?