Milan Šorm dne 31. 1. 2012

Vážení vlastníci, zde naleznete informace k souhlasu se stavebními úpravami a vzor prohlášení a plné moci, kterou můžete u předsedy výboru SVJ podepsat podle pokynů uvedených v informacíh. S pozdravem RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D., předseda výboru SVJ

Více informací o článku „Informace k souhlasu se stavebními úpravami”

Milan Šorm dne 26. 1. 2012

Přílohou tohoto příspěvku je zápis z jednání výboru SVJ dne 9. 1. 2012.

Více informací o článku „Zápis z výboru SVJ 9. 1. 2012”

Milan Šorm dne 25. 1. 2012

Vážení vlastníci, k dispozici je zápis ze shromáždění SVJ dne 22. 12. 2011. S pozdravem RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D. předseda výboru SVJ

Více informací o článku „Zápis ze shromáždění 22. 12. 2011”

Milan Šorm dne 19. 1. 2012

Bylo vypsáno výběrové řízení na technický dozor investora pro I. etapu revitalizace našeho domu – střechu. Veškeré podrobné informace otevřeného výběrového řízení naleznete v dokumentu zadávací dokumentace TDI.

Více informací o článku „Výběrové řízení na technický dozor investora”

Michal Kubiš dne 16. 1. 2012

Na základě telefonického ověření , mi bylo sděleno, že montáž samotná bude koncem ledna, začátkem února 2012
Bližší informace prozatím nebyly sděleny.

Více informací o článku „Převěšení měřidel na radiátorech”

Vážení vlastníci, vzhledem k faktu, že rekonstrukce střechy našeho domu není záležitost, kterou by mohl výbor SVJ technicky kontrolovat, plánuje výbor SVJ navrhnout shromáždění využití externího technického dozoru pro kontrolu práce dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů (dodavatele vlastní střechy určí shromáždění na příštím shromáždění dne 26. ledna 2012). Jednotliví vlastníci jednotek mohou podat vlastní návrhy na osobu […]

Více informací o článku „Plánované výběrové řízení na technický dozor investora”

Milan Šorm dne 12. 1. 2012

Vážení vlastníci bytových jednotek, dovoluji si Vás tímto pozvat na shromáždění vlastníků jednotek dne 26. ledna 2012 v 18.00 v prostorách MŠ Štouračova. Program jednání je přílohou této zprávy. Na setkání s Vámi se jménem výboru těší Milan Šorm předseda výboru SVJ Přílohy: Pozvánka na shromáždění vlastníků 26. 1. s programem jednání Formulář plné moci

Více informací o článku „Pozvánka na shromáždění vlastníků SVJ”