Vážení vlastníci,

vzhledem k faktu, že rekonstrukce střechy našeho domu není záležitost, kterou by mohl výbor SVJ technicky kontrolovat, plánuje výbor SVJ navrhnout shromáždění využití externího technického dozoru pro kontrolu práce dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů (dodavatele vlastní střechy určí shromáždění na příštím shromáždění dne 26. ledna 2012).

Jednotliví vlastníci jednotek mohou podat vlastní návrhy na osobu technického dozoru investora (externí osobu či společnost) k rukám předsedy výboru SVJ – schránka Milan Šorm, Štouračova 21. Návrhy můžete podávat také e-mailem na adresu predseda@stouracova.cz.

Každý návrh musí obsahovat: úplné jméno navrhované osoby technického dozoru, poštovní adresu, telefonní a e-mailové spojení na kontaktní osobu.

Návrhy mohou vlastníci podávat do úterý 17. 1. 2012 včetně.

S pozdravem

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,