Výbor zveřejnil účetní závěrku za loňský rok, což znamená, že nejspíše chystá shromáždění, kde ji potřebuje od členů schválit. Předpokládáme, že v nejbližší době tedy začnou členové výboru a pár jejich věrných spojenců loudit z ostatních členů SVJ plné moci pro hlasování na shromáždění.

Loni jich získali tolik, že si s jejich pomocí chtěli odhlasovat „miliónové čištění fasády. Protože se ale neodvážili tento svůj plán dát do programu shromáždění, podařilo se nám tomu zabránit poukazem na nezákonnost takového jednání. Jak si může každý ověřit u firem z oboru, tato „akce výboru byla předražena o 650 tis. Kč (firma výboru = 887 tis. Kč, přičemž jiné firmy to stejné nabízejí za např. 232 tis. Kč s téměř dvojnásobnou zárukou).

 

Nyní výbor bude chtít odhlasovat rekonstrukci elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů) – o výběrovém řízení na dodavatele píše výbor už od loňského podzimu. Zde jde ovšem o mnohem vyšší částky v řádu miliónů. Tato akce měla v roce 2019 projektovou cenu přes 4 mil. Kč, ale ceny se od té doby dost změnily, takže nyní lze očekávat minimálně dvojnásobek. Vzhledem ke stavu fondu oprav (nyní cca 6 mil. Kč) budou možné jen dvě varianty – buď nyní rekonstrukce jen 1 vchodu a po došetření pak dalších vchodů (to naznačuje výbor odkazem na možné etapy), nebo několikamiliónová půjčka (pravděpodobně doprovázená zvýšením příspěvků do FO).

V obou variantách číhají ale pro členy dvě nebezpečí – jednak předražená zakázka, jednak výměna částí, které to nepotřebují (plechové skříně, svislá lana). Jak je patrné z akce „čištění fasády, zakázka může být díky výboru předražena v řádu statisíců. Zbytečná výměna nás ale přijde na milióny!

 

Reálnou možností, která vede k cenám, které umožní opravit už nyní celý dům bez zvyšování příspěvků do fondu oprav, by mohla být změna obsahu revitalizace elektroinstalace – např. námi navrhované ponechání původních rozváděčů (ty plechové skříně na chodbě) a stoupacího vedení (svislá ocelová lana v nich) místo jejich výměny za zbytečně drahé nové. To ale výbor tvrdošíjně odmítá. Proč asi?

 

Záleží na členech, zda výbor k tomuto jednoduchému řešení dotlačí. Pokud budou své plné moci i nadále dávat výboru a lidem s ním úzce spjatým, pokud nezapůsobí na své sousedy, kteří zde nebydlí, situaci v domě plně neznají a své plné moci výboru odevzdají, tak výbor toto jednoduché řešení určitě nepřijme.

 

 

Chování výboru je stále stejné – o ničem předem neinformuje (seznam oslovených firem, podmínky VŘ, důvody neúčasti, reálné ceny), neumožňuje nahlédnout do podkladů (projekt, revizní zprávy), nepředkládá varianty a neptá se členů, co chtějí oni. Ze zápisů kontrolní komise se zdá, že v poslední době výbor ignoruje i tu. Zúčastnila se KK vůbec otevírání obálek s nabídkami firem? Nebo si výbor ukuchtil všechno sám?!

 

Nedávno se do výboru našeho SVJ podloudně vetřeli dva lidé, kteří zde nebydlí a nic zde nevlastní (neregulérní volby výboru jsou dosud předmětem soudního sporu). Členství ve výboru SVJ jim dává velkou pravomoc, a tedy i pro ně velkou příležitost. Proč k nám tito lidé přišli? Z lásky k nám nebo k tomuto domu? Nebo snad z jiných (pravděpodobně zištných) důvodů?

Již dříve jsme vyjádřili své obavy z metod a postupů nového člena výboru p. Zbořila, které používal ve své bývalé funkci předsedy domu Štouračova 9-11-13 – členové nemohou rozhodovat, co bude předmětem oprav, mohou pouze souhlasit či nesouhlasit se všemi částmi najednou. Dnes už sice tento člověk není předsedou SVJ v sousedním domě, kde dosud vlastní byt (nebyl tam členy loni opakovaně zvolen), ale obrovské zadlužení domu budou jeho vlastníci muset splácet dalších skoro 20 let. Jen se tam na tohoto pána zeptejte!

 

 

Protože náš výbor se nikdy nezeptá členů, co by si přáli oni, musí členové nejprve odmítnout návrh výboru na kompletní výměnu elektroinstalace a požadovat po výboru předložení alternativní varianty, která zahrne jen nezbytné opravy ve všech vchodech našeho domu. Pak zbyde i na dosluhující stoupačky ZTI.

 

Je na členech SVJ, jak se rozhodnou – zda vyhoví zájmům výboru (co největší zakázka bez ohledu na potřebnost), nebo raději zájmům svým (udělat to, co je nezbytné a na co máme našetřeno).

Rozhodnou se členové SVJ pro „dobro výboru, nebo raději zvolí výhody pro sebe? Pokud zvolí své zájmy, nesmí dát plnou moc výboru, ale musí na shromáždění přijít a tam se rozhodnout podle sebe, nenechávat to na druhých (dokonce v domě nebydlících).

 

Štítky: , ,

1 komentář ke článku Plná moc výboru = velké riziko pro členy (2)

 1. Milan Šorm st. napsal:

  Výbor je asi přesvědčen, že členové SVJ schválí vše, co jim předloží. Jinak si neumím vysvětlit skutečnost, že u rekonstrukce elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů) vychází opět jen z jediné nabídky dodavatelské firmy.
  Navíc se jedná o stejnou firmu (MAMUT-THERM), kterou před lety prosadil výbor na realizaci zateplení domu. Jak dnes vypadá jejich fasáda ve srovnání s okolními domy (realizace ve stejné době 2013-15), si může každý snadno porovnat. Tato firma chtěla loni (opět jediná nabídka od výboru!) tuto podle mne nekvalitně provedenou fasádu vyčistit za čtyřnásobek (!) ceny, než je nyní obvyklé. Fasádu, kterou sama nezvládla a která je stále ještě v záruce!
  A tato stejná firma je opět jako jediná nabízena výborem členům ke schválení. Čím tato firma předsedu Štěrbu tak zaujala? Kvalitou prací těžko (stav fasády kritizoval dokonce on sám), výhodnou cenou pro SVJ už teprve ne (čtyřnásobek běžné ceny určitě moc výhodný není), tak čím asi? Jaké asi byly podmínky výběrového řízení, když se ostatní oslovené firmy odmítly zúčastnit? Tyto podmínky ale výbor členům zatajil.
  Takové jednání výboru nelze nazvat jinak než jako nebetyčnou drzost.

  Kolik stála rekonstrukce elektroinstalace v okolních domech a kolik měla stát u nás, jsem uvedl už dříve zde. Nyní zveřejněná cena 5,2 mil. Kč svědčí o tom, že výbor se přeci jenom bojí zadlužit dům (příp. zvyšovat příspěvky do fondu oprav), takže musel z plánované akce některé části vypustit. Naznačil to i ve svém zápise z 21. 2. 2023, kde píše o „revizi zadávací dokumentace”.
  Co konkrétně bylo z akce vypuštěno, nám jako obvykle výbor utajil. Snad se to dozvíme na shromáždění (pokud si ovšem členové výboru nezapomenou, jak tvrdili už loni, přinést podklady). Možná pak i zjistíme, že výbor přece jenom realizoval některé z našich námětů na úpravu rozsahu této akce (např. ponechání původních rozváděčů a stoupacího vedení).