O vánočních svátcích zažili obyvatelé vchodu č. 19 další tentokrát téměř celodenní výpadek elektřiny (předchozí nastal o pár dnů dříve). Řešení těchto opakujících se výpadků je zřejmé – výměna starých bytových jističů a starého hliníkového vedení od stoupačkové svorkovnice k bytovému jističi a dále k elektroměru. K tomu přidat i výměnu jističů elektřiny ze společných prostor. Pak bude rázem po výpadcích.

Výbor to už dávno ví (viz jeho zmínky na posledním řádném shromáždění v r. 2019 o problémech s revizemi elektroinstalace, které jej na to opakovaně upozorňují), ale stále jen mluví o revitalizaci elektroinstalace (naposled ve svém plánu oprav), nic konkrétního však pro to nedělá. Je to typický příklad zanedbané údržby, kdy se nevyhovující (poměrně levné) součástky nevyměňují, zařízení se nechá postupně chátrat, načež následuje kompletní (drahá) výměna všeho. Copak si kvůli utrženému knoflíku půjdete hned kupovat nový kabát?!

 

Výměna starých bytových jističů a příslušného vedení v jednom vchodu přijde dnes asi na 70 tis. Kč, což je částka v pravomoci výboru (do 150 tis. Kč – viz stanovy část III čl. 4 písm. p). V r. 2016, kdy o tom začal výbor poprvé mluvit, to bylo dokonce jen 40 tis. Kč (to by zvládnul všechny tři vchody najednou). Žádné usnesení shromáždění k takové opravě výbor nepotřebuje.

 

Výbor ovšem již léta chystá kompletní výměnu celé elektroinstalace (v r. 2019 za skoro 3 mil. Kč) spojenou s výměnou hydrantů, dešťového potrubí a dlažeb na podestách (celkem v r. 2019 za 4 mil. Kč). V dnešních cenách to nejspíše přesahuje stav našeho fondu oprav (odhaduji jej na necelých 5 mil. Kč – výbor nám jeho výši sdělil naposled ke konci roku 2019). To víte, do desetitisícových částek za nezbytné opravy a výměny opotřebených částí elektroinstalace se toho moc „schovat nedá. Do milionových částek za mnohdy zbytečné kompletní výměny to ale už jistě jde!

 

Chápu, že většině členů výboru, kteří zde nebydlí, je lhostejné, kolikrát ještě budeme bez proudu, kolik nás bude rekonstrukce elektroinstalace stát. Oni zde přece nežijí, oni to platit nebudou.

 • V r. 2015 stála kompletní rekonstrukce elektroinstalace v domě Štouračova 9, 11, 13 (předsedou SVJ tam byl a stále je nový člen našeho výboru S. Zbořil) 2,5 mil. Kč.
 • V r. 2017-18 SBD Průkopník rekonstruoval elektroinstalaci v domě Štouračova 1, 3, 5 za 700 tis. Kč (zmiňovaná výměna bytových jističů a příslušného vedení v celém domě je tehdy stála 125 tis. Kč).
 • V r. 2019 navrhoval náš výbor rekonstrukci elektroinstalace za téměř 3 mil. Kč. Radil se o tom tehdy s p. Zbořilem, kterého se jim pak letos povedlo protlačit i do našeho domu (to je dnes předmětem soudního sporu).

 

Jaké řešení od výboru nás tedy nejspíše čeká? Za 700 tisíc nebo za 3 miliony (v dnešních cenách pak úměrně více)? Dozvíme se, co za ty 3 miliony dostaneme navíc (už v r. 2019 jsem žádal o nahlédnutí spolu s odborníkem do projektu, dodnes žádná odpověď, výbor mi nesdělil ani jméno projektanta)?

Odpověď na tyto otázky, záleží samozřejmě na tom, zda jde ze strany výboru o lenost (dělejme jen nezbytně nutné), neschopnost (dělejme, co nám řekne dodavatel) nebo záměr (dělejme, co je pro nás výhodné). Já už mám vzhledem ke složení výboru jasno (předseda zde chce udržet své hady, místopředsedkyně je aktivní do výše své měsíční odměny a zbývající člen nejspíše přemýšlí, zda by se i tento dům dal zadlužit na desítky let stejně jako ten sousední, co už spravuje).

 

Členům tedy nezbývá než doufat, že poruchy elektroinstalace, které přinášejí problémy členům, nebudou pro výbor příležitostí konečně prosadit předraženou kompletní výměnu elektroinstalace (a z toho pro výbor plynoucí možnosti a výhody), ale budou pro výbor příležitostí napravit svou předchozí nečinnost.

Stačí co nejdříve provést výše uvedené opravy ohledně jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky a ke kterým výbor nepotřebuje usnesení shromáždění. Nejbližší shromáždění pak rozhodne o podobě chystané rekonstrukce elektroinstalace, příp. dalších opravách (dlažby, hydranty, dešťové potrubí). Rovněž rozhodne, zda se do rekonstrukce zahrnou i elektrické přívody pro byty (ty totiž nepatří do společných částí domu!) a jak to bude kompenzováno těm vlastníkům bytů, kteří již tyto přívody mají vyměněné za nové (měděné).

 

Štítky: , ,

1 komentář ke článku Poruchy elektroinstalace – problém pro členy, příležitost pro výbor

 1. Hana Šormová napsal:

  Na nástěnce jsem si přečetla, jak výbor a správce usilovně pracovali na odstranění závady na elektroinstalaci v domě č. 19.
  Nevím, jestli 18 hodin bez el. energie bylo nutné. Vím ale, že opravář v sobotu 25. 12. stál ve vestibulu od 21:00 do 23:00 hod. a nikdo kromě mne a p. Duba, který poskytl opraváři tel. kontakt na správce (nástěnku s kontakty totiž výbor zrušil!), se o závadu nezajímal. Na nástěnce se pouze objevil vzkaz od výboru SVJ, že „intenzivně pracuje na odstranění závady“. Opravář mi ve 22:30 hod. sdělil, že el. proud bude v provozu asi až po svátcích (tj. v pondělí), protože bude nutná revize, protože tady se o to nikdo nestará.
  To je divná usilovná práce, že?
  Nevím tedy, kdo lže – zda opravář nebo výbor a bývalá předsedkyně KK. Proč by ale opravář lhal?

  Teprve v neděli 26. 12. dopoledne se objevil správce a proud během 10 minut naskočil. Bylo těch 18 hodin nutných nebo to byl záměr výboru potrápit obyvatele domu nebo to byla jenom lhostejnost?
  V úterý 28. 12. pak došlo k opravě pojistek – opět záležitost asi půl hodiny i s kontrolou dalších pater.

  Vím, že o svátcích se nikomu nechce pracovat, ale kdyby v domě všichni členové výboru a správce bydleli, byla by jejich snaha asi rychlejší.