V zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 se píše, že „Naše domy v současné době bohužel nejsou v příliš dobrém stavu. To je od předsedy výboru překvapivé tvrzení, neboť ve svém odstupujícím dopise na konci roku 2018 tvrdil o začátcích práce nového výboru (duben 2012): „V den našeho zvolení jsme řekli, že jediným cílem činnosti nového výboru bude zajistit a realizovat revitalizaci domů našeho společenství.”. Výsledky práce výboru pak zhodnotil slovy: „Dnes můžeme konstatovat, že jsme vytyčený úkol a také mnoho dalších, které v průběhu našeho působení ve výboru SVJ vyvstaly, zvládli se ctí.”.

Jak to tedy je? I když revitalizaci domu výbor zvládl se ctí, tak nyní (za pouhé 3 roky!)  není dům v příliš dobrém stavu? To je opravdu zvláštní.

Podívejme se tedy na projekty, které chce výbor v příštích 4 letech realizovat:

  • „Revize vodovodních a kanalizačních stoupaček” – o chystané revizi rozvodu plynu v bytech psal výbor již na podzim 2019,
  • „Revize a aktualizace projektu na výměnu hydrantů, dlažeb, dešťových svodů a elektroinstalace v chodbách” – shromáždění v listopadu 2016 schválilo objednání projektu a vypsání výběrového řízení na dodavatele, projekt byl dokončen v listopadu 2017 (33 tis. Kč), výběrové řízení měl provést Průkopník, shromáždění v červnu 2019 schválilo rozšíření projektu o výměnu dlažeb a kompletní výměnu dešťových svodů,
  • „Montáž stříšek nad balkony” – montáž stříšek sliboval výbor už na shromáždění 18. 11. 2015, nechápu, proč nebyly osazeny spolu s balkony koncem r. 2014 (jsme v Bystrci jediný dům bez stříšek),
  • „Boční stěny balkonů” – o této mnohasettisícové akci se nikdy nemluvilo, bylo by asi vhodné zjistit, zda o ni vlastníci bytů s balkony vůbec stojí (zhoršení v našem domě obzvlášť pěkného výhledu) a zda vlastníci bytů bez balkonů (24 bytů, více jak třetina hlasů!) budou ochotni na ni přispět,
  • „Instalace kamerového systému ve společných prostorách a zámky na čipové karty u vchodových dveří” – přípravy na zřízení kamerového systému vně domu (kvůli poškozování fasády) schválilo shromáždění v listopadu 2016, o výběru dodavatele psal výbor v březnu 2017, o instalaci kamer uvnitř domu se nikdy nemluvilo (je zřejmé, že pro výbor budou kamery cenným informačním zdrojem – např. už nebudou muset osobně chodit kontrolovat a případně likvidovat leták členů na nástěnce, nýbrž to doma v pohodě uvidí na monitoru).

Zdá se, že realizací toho, o čem výbor v minulosti jen mluvil, leč nedělal, doplněnou o instalaci kamer a čipů uvnitř (!) domu se náš dům konečně dostane zpět do „dobrého stavu”. No, minimálně Velký bratr z toho bude mít určitě radost.

 

Výbor se v zápise zmiňuje o „řešení menších problémů, o nichž může výbor SVJ rozhodnout v rámci svých pravomocí”. Píše také, že o nich bude průběžně informovat, což zatím neučinil, ale možná k nim patří už i nedávné parkové úpravy za naším domem. Možná se jednou dozvíme, co to stálo?

Podobné akce v posledních letech organizuje výbor i před domem, i když po zjištění, že se o květinové předzahrádky nikdo z členů nechce starat, na podzim 2015 tvrdil, že je nechá zatravnit. Místo toho zbytečně vynakládá další prostředky na jejich údržbu. Nyní k nim přibydou ještě i náklady na údržbu městských pozemků za domem. Stačí přece oznámit majiteli (Statutární město Brno), že má keře odstranit, a ten to provede na své náklady (včetně následné údržby) – lépe pak bude moci udržovat trávník.

Obávám se, že jsme jediným domem v Bystrci, který za své peníze upravuje městské pozemky 🙁

Myslím si, že i o řešení těchto podle výboru „menších problémů” by měli rozhodovat členové, i když jde „jen” o desetitisíce. Úpravy cizích pozemků výbor podle mne totiž „v rámci svých pravomocí” nemá!

 

Štítky: , , ,