Již úvodní slova předsedy výboru R. Štěrby předznamenala průběh shromáždění – „rozhodli jsme, že na programu budou pouze dva body a že bude povolena (!) diskuze pouze k těmto bodům”. Jde o typickou ukázku totalitního jednání – my jsme rozhodli, my dovolíme … Kde jsou zákony, kde jsou stanovy, kde jsou v nich zakotvená práva členů? A kde jsou aspoň nějaké zbytky morálky?

Pokud se na shromážděních nebude moci volně diskutovat, pokud nebudou moci členové předkládat své návrhy a vyměňovat si názory, pokud nebude výbor členům naslouchat (a třeba jim i kvalifikovaně oponovat), tak z toho nemůže vzejít to nejlepší pro členy společenství. Bude to vždy jen diktát jedné strany. Přítomní členové sami viděli, že na schůzi řízené předsedou Štěrbou diskutovat nelze. Nemůžete reagovat na názory členů, protože on určuje, zda a kdy vám dovolí promluvit. A jeho manipulativní schopnosti jsou po chvíli každému zřejmé.

 

Každému shromáždění by mělo předcházet seznámení se s podklady pro jednání (právo každého člena SVJ). S předstihem byly na nástěnkách domu zveřejněny podklady pro schválení každoroční účetní závěrky, zejména výpis z hlavní knihy a položkový výpis z tzv. fondu oprav.

Podklady k hlavnímu bodu jednání, tj. výběru zhotovitele 3. fáze revitalizace, měly být zpřístupněny členům na tzv. konzultační hodině dne 20. 6. 2023. Když jsme dva dny před touto konzultační hodinou napsali výboru, které podklady chceme vidět (o nahlédnutí do většiny z nich jsme marně žádali už od loňského podzimu), objevila se druhý den na nástěnkách zpráva, že se konzultační hodina odkládá na 27. 6. (údajně pro nemoc – to náhle onemocnělo všech šest členů výboru a KK?). Pouhý jeden den před shromážděním!

Vzhledem k počtu členů výboru a kontrolní komise (3+3) usuzujeme, že jde o další ukázku totalitních praktik výboru. Bál se výbor toho, že bychom mohli za ten původně stanovený 1 týden (!) před shromážděním informovat členy o obsahu projednávaného bodu? Nebo šlo o výborem běžně používanou šikanu vůči členům?

 

Nicméně uvedené konzultační hodiny jsme se spolu s p. Missbachem zúčastnili (bohužel jako jediní celého domu!). Potvrdilo se to, o čem jsme zde už mnohokrát psali. Zbytečná výměna rozvaděčů a svislého domovního vedení přijde členy SVJ na cca 2 milióny korun!

Už od shromáždění v r. 2019, kde byli členové poprvé informováni o projektu rekonstrukce elektroinstalace a požárního vodovodu, jsme se ptali výboru, proč je oprava elektroinstalace u nás několikanásobně dražší než ve stejně velikých domech (u nás tehdy za plánované 3 milióny a např. ve stejné době v sousedním domě Štouračova 1-3-5 v podstatě totéž jen za 700 tisíc!). Naše připomínky se jistým způsobem promítly i do zápisů ze shromáždění v r. 2019 i 2022 (jako obvykle je ovšem výbor zkreslil, někdy dokonce přímo lhal).

Opakovaně jsme žádali, aby výbor předložil varianty rekonstrukce elektroinstalace, které nebudou zahrnovat drahou výměnu starých rozvaděčů a stoupacího vedení, která není vůbec potřebná. Mluvili jsme o tom i na posledním shromáždění 16. 6. 2022, psali jsme o tom v celé řadě článků na tomto webu, žádost o podporu našich návrhů na hospodárnější varianty rekonstrukce jsme poslali i kontrolní komisi.

Důvody, proč výbor chtěl vyměnit staré rozvaděče za nové (a zbytečně tak utratil 2 milióny korun!), jsme podrobně popsali.

 

Dále jsme objevili několikaset tisícovou chybu v nabídce (pokud ovšem nejde o záměr – u našeho výboru si jeden nemůže být nikdy jistý). Podle slov předsedy výbor téměř 7 let tvrdě pracoval na přípravě této akce. Nám dali pouhou 1 hodinu na nahlédnutí do námi vyžádaných podkladů a chybu za téměř 300 tisíc jsme našli hned. Co tedy těch 7 let chystali?

Uvedená chyba spočívá v tom, že v rozpočtu elektroinstalací (EI) je započten zákryt elektroinstalací + dešťových svodů a malba těchto stěn (celkem za 285 tis. Kč včetně DPH) a v rozpočtu zdravotechniky (ZTI) je započteno totéž (celkem za 232 tis. Kč včetně DPH). Proč se rozpočet EI zabývá zákrytem dešťových svodů a rozpočet ZTI zákrytem elektroinstalací, je nám opravdu záhadou (každý z nich zpracovával jiný projektant).

Provádět se budou podle výboru zákryty ze sádrokartonu, takže správná cena bude ta z rozpočtu ZTI, tj. 232 tis. Kč (rozpočet EI uvádí zákryt dešťových svodů z plechu – takový je nyní).

Výbor slíbil, že uvedená chyba bude opravena a cena snížena. Tak doufejme, že nezaplatíme dalších skoro 300 tisíc zbytečně navíc. Snad na to kontrolní komise dohlédne (příslušnou žádost jsme jí už poslali).

 

Revizní zprávy elektroinstalace uvádějí pouze výměnu starých jističů a zanedbanou běžnou údržbu – dotahování spojů, kryty šroubů, prach a pavučiny. To potvrzuje to, co celou dobu říkáme – výměna starých rozvaděčů za nové je zbytečná, vyměnit se má to opotřebované a je potřeba provádět běžnou údržbu. Za dva milióny nám dají místo jedněch plechových skříní jiné – má to pro nás nějaký smysl? Pro nás těžko, pro výbor ale asi ano 🙁

 

Další, co nás zajímalo, byly podmínky účasti ve výběrovém řízení. Podmínka jediného generálního zhotovitele, prokázání nejméně 3 obdobných zakázek v hodnotě 2,5 mil. Kč bez DPH v posledních 5 letech a rychlé zahájení (ve výzvě z prosince do 1. 4., ve výzvě z března do 1. 9.) spolehlivě vyřadilo menší firmy. Přispěl k tomu i nevhodně stanovený obsah zakázky (spojení rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechnických rozvodů a dlažeb podest – ty byly z březnové výzvy nakonec vyřazeny). Kdyby výbor netrval na výměně rozvaděčů a svislého stoupacího vedení a kdyby rozdělil tuto akci na dvě samostatné části – elektroinstalace a zdravotechnika – šlo by o levnější zakázky, které by mohly vzít i menší firmy z daného oboru. Takto je může vzít jen větší firma, která je ale stejně bude řešit subdodávkami, což bude pro nás dražší o příslušnou provizi.

Záměr výboru byl ale zřejmý – prosadit „svou firmu, což se mu povedlo. Výbor nám tak opět nabídl svou oblíbenou firmu MAMUT-THERM, která u nás v roce 2014 realizovala fasádu a která chtěla loni vyčistit tuto jejich fasádu za čtyřnásobek běžné ceny.

 

Poslední zjištěnou informací na konzultační hodině bylo, že z akce byly vypuštěny dlažby schodišťových podest a kamerové zkoušky kanalizační přípojky (zařazené do projektu v r. 2019). To je také důvod nižší nabídkové ceny, než dříve výbor uváděl. Nejspíše by při započtení nových dlažeb cena překročila prostředky našetřené v našem fondu oprav.

 

Protože se výboru tak jako loni povedlo získat od členů dostatek jejich plných mocí (výbor s několika svými spojenci, tj. bývalými členy či náhradníky výboru, držel nadpoloviční většinu hlasů), byl průběh vlastního shromáždění už jednoduchý, dalo by se říci jednosměrný. Naše námitky (pokud jsme vůbec mohli promluvit) byly bez jakékoliv argumentace smeteny – rozvaděče se musí vyměnit (důvody nejsou důležité), chyba v nabídce se opraví (kdo to ale zkontroluje?), buďme rádi, že se přihlásila aspoň jedna firma (proč ale zrovna ta jejich, co tak drasticky předražuje své nabídky?) apod.

 

To vše doprovázené lhaním, jak už jsme si u našeho výboru zvykli. Loni lhal výbor v zápise ze shromáždění, letos předseda výboru lhal přímo na shromáždění. Zaníceně hovořil, jak volal konkurenční firmě, kterou oslovil p. Missbach ohledně čištění fasády, a jak jí vysvětlil, kdo je p. Missbach a jak tuto firmu ohledně čištění naší fasády mystifikoval. Dokonce se této firmě za jednání p. Missbacha prý omlouval. Všechno to byla ale obyčejná lež, která měla odvést pozornost od výborem prosazované firmy. Jak si p. Missbach následně ověřil, nikomu z firmy R. Štěrba nevolal, vše si prostě vymyslel, aby zjištění p. Missbacha o mnohem lepších nabídkách na čištění fasády zpochybnil. Prostě další z manipulativních technik R. Štěrby.

 

Ostatně jasnou ukázkou manipulace se členy SVJ je termín shromáždění – loni 16. června, letos dokonce 28. června. Příště asi až o prázdninách. Jak ale jinak získat od členů tolik plných mocí pro výbor?!

 

 

Účetní závěrka včetně položkového výpisu účtu 955 00 (tzv. fond oprav) byla vyvěšena na nástěnce. Bohužel tak jako každý rok chyběla stanovami požadovaná zpráva o hospodaření SVJ, takže z předložených dokladů nebylo vždy patrné, za co se peníze členů vydávaly. Až po dalším pátrání jsme zjistili, že výdej 54 tis. Kč na účtu 518 10 v roce 2022 zahrnuje především výdaje za právní služby (48 394 Kč), ale co bylo obsahem těchto právních služeb, nevíme (den po loňském shromáždění, na kterém byl právník z neznámých důvodů přítomen, vyfakturoval našemu SVJ  přes 18 tisíc – jen výbor ví, za co to bylo). Zeptali jsme se jej na shromáždění (opět tam byl!), kolik nám za svou námi nevyžádanou účast na shromáždění naúčtuje letos, ale nestáli jsme mu ani za odpověď. Takže uvidíme zase až za rok (možná).

Loňské sliby kontrolní komise o tom, jak budou všechny výdaje z fondu oprav účtovány přímo na něj, zůstaly tedy opět jen planými sliby.

 

Poslední zajímavostí z výdajů, které si běžný člen těžko všimne, je fakturace za čištění balkonu za 6 037,50 Kč od firmy ze Zlína, která sídlí ve stejném domě, kde má trvalé bydliště člen výboru S. Zbořil. Šlo o odstranění kousku lepicí pásky z balkonu p. Nejedla v 1. np, který je takovýmito nesmysly naším předsedou dlouhodobě šikanován. Okolní balkony zůstaly pochopitelně bez povšimnutí. Proč nám čistí balkony firma ze Zlína? Proč o to není požádán vlastník bytu? Protože jej předseda tahá po soudech?

Protože tato firma se sídlem ve zlínském trvalém bydlišti S. Zbořila se kromě jiného zabývá i čištěním fasád, je možné, že se s ní ještě setkáme. Kdo ví?

 

Příloha:

 

Štítky: ,