Začátkem května obdržel jeden z obyvatel našeho domu od právního zástupce SVJ výzvu k nevstupování na balkon a k součinnosti s odstraněním konstrukce, ve které je mu vytýkáno, že na svém balkóně „neoprávněně zbudoval konstrukci, čímž zasáhl do práv duševního vlastnictví na ochranu vzhledu domu a potenciálně ohrozil život a zdraví svůj a dalších osob”. Výzva obsahuje i informace o dalších krocích výboru SVJ (zadání posudků ohledně možnosti odstranění neoprávněné konstrukce a zjištění případného poškození statiky balkónu).

 

Pokud bychom výzvu měli brát vážně a přistoupili na logiku výboru SVJ, tj. že umístění stojanů na zastínění balkónu (jakási obdoba běžného slunečníku, která měla R. Štěrbovi zabránit fotografování a nahlížení do bytu) je „neoprávněnou úpravou společných částí domu a změnou jeho vzhledu”, tak potom musí odstranit takovéto nepovolené konstrukce i ostatní obyvatelé domu – zástěny, krmítka, truhlíky na květiny, satelity atd. To vše přece také ovlivňuje vzhled domu, dokonce mnohdy i ohrožuje kolemjdoucí pádem předmětů nebo znečišťuje níže položené balkóny či okna.

 

Je tedy zřejmé, že týká-li se to víceméně všech obyvatel domu, nemůže o tom, co může být na balkóně a co už ne, rozhodovat výbor (potažmo jeho předseda, který navíc není ani členem společenství), ale pouze členové SVJ. Pokud členové rozhodnou, že na balkónech nesmí být nic, tak se tento zákaz bude týkat všech balkónů, ne jen těch, které se nelíbí předsedovi výboru.

Ze stanov SVJ vyplývá povinnost člena udržovat dobrý vzhled domu a nepoškozovat majetek společenství (část II čl. 5 odst. 3 písm. j). Narušit statiku balkónu (a tedy poškodit majetek společenství) lze pouze zásahem do jeho nosné konstrukce (to v daném případě viditelně nenastalo – případná koroze může být způsobena uživatelem jen výjimečně) nebo jeho nadměrným přitížením (to je v tomto případě zcela směšné).

Vzhled domu je značně subjektivním dojmem, a proto je zde rozhodující názor všech členů, nikoliv jen názor výboru.

 

Důvod uvedené výzvy je určitě jiný, než prezentovaná starost výboru o náš dům. Stačí si uvědomit, že výborem oslovený člen společenství je právě ten, který si stěžuje na zápach z hadů, které v bezprostřední blízkosti jeho bytu chová předseda výboru SVJ R. Štěrba (jeho neregulérní volba je ostatně předmětem soudního sporu).

Ze strany předsedy výboru jde o normální šikanu člena společenství – stěžoval si na zápach z mých hadů, tak musí být potrestán!

Ano, promyšlená šikana člena ze strany výboru, navíc prováděná za peníze ostatních členů. Právník už za svůj dopis asi zaplaceno dostal. Výbor přitom mohl použít právníka družstva, kterého má SVJ podle smlouvy o správě zdarma k dispozici, ale je pravděpodobné, že takové nesmysly, jaké po něm chce výbor, by jen těžko akceptoval. Zdá se, že dalším stupňováním šikany ze strany předsedy výboru bude utrácení peněz členů vesele pokračovat (proč také ne, když většina členů výboru není členem společenství). Náklady na zbytečné posudky, další dopisy právníka, případné zastupování u soudu – to vše určitě nebude zadarmo. A zaplatí to pochopitelně SVJ (tedy jeho členové), protože taková nesmyslná obvinění žádný soudce výboru nespolkne!

 

Po opakovaném výpadku elektřiny koncem loňského roku výbor oznámil, že „rekonstrukce elektrické instalace je absolutní prioritou a musí proběhnout bezodkladně” (totéž výbor zopakoval ve svém zápisu z 24. 2. 2022). A výsledek? Opravy jističů a vedení k nim, k čemuž není potřeba usnesení shromáždění, výbor dodnes nerealizoval. Ve svých předchozích článcích jsem se pokusil najít důvody tohoto zdánlivě nepochopitelného váhání výboru.

Nyní ale zjišťuji, že důvody nečinnosti výboru mohou být i jiné – zdá se, že „absolutní prioritou” pro výbor (a zejména R. Štěrbu) jsou zastiňující stojany na balkóně jednoho z členů. To je třeba urychleně řešit!

 

Štítky: , , ,

1 komentář ke článku Starost o dům, nebo šikana nepohodlných členů?

 1. Milan Šorm st. napsal:

  Z právě zveřejněných výdajů za rok 2021 je vidět, kolik nás toto šikanování člena společenství ze strany předsedy výboru už stálo.

  Úprava zeleně za domem začátkem října za 19 239 Kč měla podle slov výboru zabránit většímu poškození fasády. Keře ale nebyly odstraněny definitivně (včetně kořenů), řada jich byla v blízkosti fasády domu ponechána. Jediným pečlivě odstraněným keřem (stromem?) včetně všech jeho kořenů byl jen ten před bytem právě onoho souseda. Podle mne tedy hlavním cílem této akce byla jeho další šikana.

  Začátkem ledna 2022 (zúčtováno 31. 12. 2021 jako Odstranění nelegálních výlepů za 4 685 Kč) proběhlo výborem objednané očištění balkonové výplně (nejspíše kouskem lepicí pásky). Proč to výbor neřešil s vlastníkem bytu a nevyzval ho k jejímu odstranění? Proč místo toho vylezli pracovníci firmy až nad horní hranu balkonu? Stejně to nakonec musel vlastník bytu dočistit sám. Proto, že šlo opět o již zmiňovaného souseda a další způsob jeho šikany („spatřit z okna hlavu vousatého chlapa nad balkonem není zrovna zážitek, který bych někomu přál“, říká soused).
  Co nás stáli a ještě budou stát právníci a odborné posudky letos, se možná dozvíme při schvalování účetní závěrky v příštím roce.

  Šikana našeho souseda, který si dovolil namítnout, že mu předsedovi hadi smrdí!

  Obě akce jsou zdokumentovány na https://www.facebook.com/babulky