Výborem zveřejněná cena vánoční opravy pojistek ve 3. patře vchodu 19 potvrdila mnou uváděnou cenu opravy jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky elektřiny (8 x 6 tis. + přísluš. + revize odpovídá cca 70 tis. Kč, jak jsem už psal). Výbor ovšem evidentně preferuje cestu kompletní výměny všeho (tedy i toho funkčního – např. rozvaděče, v případě svislého el. vedení dokonce výměnu toho lepšího, než dostaneme).

Protože opravy jističů a vedení k nim, ke kterým není potřeba usnesení shromáždění, výbor dodnes nerealizoval, je jasné, že se chystá na tzv. „velkou ránu”, jak jsem psal ve svém článku Využitá příležitost, kde jsem se snažil popsat, jaký je běžný postup výboru (pokud ovšem bere ohled na přání členů společenství). Těmito ohledy bohužel náš výbor rozhodně netrpí, takže kromě vyčerpání našich úspor (cca 5 mil. Kč) lze očekávat i snahu výboru o naše mnohaleté zadlužení.

 

Zadlužení domu znamená omezení možností reagovat na budoucí problémy. Např. ceny energií dále porostou, to vyvolá nutnost zvýšit zateplení domu, ovšem při zadlužení domu to bude možné uhradit pouze za hotové.

V této souvislosti lze jen litovat, že výbor před realizací zateplení domu odmítnul v r. 2013 nechat hlasovat o mém návrhu na velmi levné zvýšení zateplení, když nabídková cena vybrané firmy za zvýšení tloušťky izolace ze standardních 120 mm na 160 mm byla dokonce nižší (!) než na tloušťku 140 mm – viz můj tehdejší otevřený dopis kontrolní komisi.

 

Řada obyvatel domu určitě dává přednost budoucím úsporám (např. energie) před zbytečným utrácením za nyní nepotřebné opravy (např. výměna funkčních rozvaděčů či svislých el. rozvodů, instalace kamer či dveřních čipů). Opravy ne nezbytné lze přece realizovat později, až na ně budou prostředky.

Mohou se takovíto vlastníci bránit tomu, aby je v tomto směru jiná část vlastníků přehlasovala?

 

Podle stanov SVJ na schválení usnesení stačí nadpoloviční většina přítomných na usnášeníschopném shromáždění (nadpoloviční většina všech vlastníků). Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale dává určitá práva i přehlasované menšině (podle mne menšině, která hledí do budoucna), která má podle § 1209 právo obrátit se na soud, aby přijaté usnesení zrušil. Podle § 1132 pak k rozhodnutí, na jehož základě má být společná věc zatížena nebo její zatížení zrušeno, a k rozhodnutí, na jehož základě mají být práva spoluvlastníků omezena na dobu delší než deset let, je třeba souhlasu všech spoluvlastníků.

 

Pokud tedy výbor většinově složený z lidí, kteří v domě nebydlí a kteří se nebudou na splácení dluhu nijak podílet, kteří se navíc do výboru dostali na základě neregulérně organizovaných voleb náhradníků výboru, přijde s mnohaletým zadlužením domu a takovéto usnesení bude shromážděním přijato, nezbyde přehlasované menšině, než se ohledně platnosti tohoto usnesení obrátit na soud.

Myslím, že z hlediska budoucnosti domu to určitě bude mít smysl.

 

Štítky: , ,