Od posledního vánočního výpadku elektřiny uběhnul už měsíc a vzhledem k nečinnosti výboru už mohu s velkou jistotou odpovědět na otázku, kterou jsem položil na konci svého předchozího článku – poruchy elektroinstalace nebudou pro výbor příležitostí napravit svou předchozí nečinnost, ale budou příležitostí konečně prosadit předraženou kompletní výměnu elektroinstalace a další pouze výborem zvolené opravy a úpravy (a z toho pro výbor plynoucí možnosti a výhody).

Co mne k takové odpovědi vede? Opravy ohledně jističů a vedení k nim, které způsobují výpadky a ke kterým výbor nepotřebuje usnesení shromáždění (pro jeden vchod za cca 70 tis. Kč), výbor během ledna nerealizoval. A to výbor 26. 12. 2021 na nástěnce tvrdil: „Rekonstrukce elektrické instalace je proto absolutní prioritou a musí proběhnout bezodkladně”. Bezodkladně nic neproběhlo, takže se zřejmě výbor chystá na něco mnohem „většího (nutná delší příprava).

 

Jaký je správný a pro členy nejvýhodnější postup výboru při plánování a realizaci oprav?

  • Výbor nechá provést nezbytné opravy, ke kterým nepotřebuje usnesení shromáždění.
  • Výbor členům navrhne, co by bylo vhodné dále realizovat, zjistí, co by navrhovali členové (anketa apod.), nechá všechny návrhy ocenit a předloží je členům.
  • Shromáždění rozhodne, co z návrhů se do oprav zařadí a co ne.

Takovýto postup je pro členy nejefektivnější (dělá se jen to, co chce většina členů, nikoliv všechno, co chce výbor) a zároveň nejspravedlivější (rozhodují členové, nikoliv výbor). Takto ostatně postupuje většina ostatních SVJ.

 

Zdá se, že náš výbor bude ale postupovat jinak. Všechny opravy zahrne do jednoho celku bez ohledu na mínění členů. Budou v něm tedy zahrnuty části, které jsou potřebné a s nimiž by souhlasila většina členů, případně i části, které nejsou potřebné, ale možná pro většinu přijatelné. Budou v něm ale zahrnuty i části, které nejsou nutné a které by většina odmítla. Členové pak budou rozhodovat pouze o celku formou ano/ne (všechno, nebo nic).

Při tomto postupu výboru tak členové nemohou rozhodovat, co bude předmětem oprav – mohou pouze souhlasit či nesouhlasit se všemi částmi najednou. To je výhodné pro výbor (nemusí zjišťovat, co chtějí členové), nikoliv pro členy (dostanou, co chce výbor, bez ohledu na většinové mínění členů).

 

Tento postup už si ostatně vyzkoušel nový člen našeho výboru S. Zbořil v roce 2015 v domě Štouračova 9-11-13, kde byl a stále je předsedou SVJ. Předložil členům ke schválení velkorysou revitalizaci domu stylem „vše v jednom“ za téměř 30 mil. Kč a členové mohli říci pouze ano nebo ne. Výsledkem je zadlužení domu na 25 let (tj. delší doba, než je životnost řady provedených oprav).

Protože v té době bydlela v tomto domě moje maminka, snažili jsme se varovat vlastníky bytů před tímto postupem výboru (dokonce i úspěšným soudním řízením), bohužel marně. Myslíte, že metody a postupy předsedy tamního domu budou přínosem pro náš dům? Nebo se spolu s manipulativními schopnostmi našeho předsedy budou vhodně doplňovat ve prospěch našeho domu?

 

Co dalšího výbor do chystaných oprav elektroinstalace ještě zahrne? O něčem se už zmínil ve zveřejněném plánu oprav – vodovodní a kanalizační stoupačky, stříšky a boční stěny balkonů, instalace kamerového systému ve společných prostorách a zámky na čipové karty u vchodových dveří – něco dalšího možná ještě přidá. Už zveřejněné plány ale překračují úspory v našem fondu oprav (cca 5 mil. Kč). Takže nás čeká mnohaleté zadlužení podle osvědčeného vzoru S. Zbořila?

Po provedené revitalizaci domu byl podle slov předsedy výboru nezadlužený dům kladem práce výboru, nyní (když už tu většina výboru nebydlí) už jeho zadlužení vadit nebude?

 

Členové našeho SVJ si v neregulérně organizovaných volbách na jaře 2021 zvolili do výboru nové dva členy, kteří v domě nemají žádný vlastnický podíl a kteří v něm ani nebydlí (tyto neregulérní volby jsou dnes předmětem soudního sporu). Myslíte, že tito noví členové výboru budou hledět na blaho členů společenství? Nebudou spíše sledovat svoje vlastní zájmy?

Pokud tento výbor předloží členům k rozhodnutí jeden velký balík oprav (nejpravděpodobněji formou per rollam, tj. rozhodování mimo zasedání, aby do toho členové nemohli nijak zasahovat) musí členové takový postup odmítnout (hlasovat NE, zdržet se, příp. nehlasovat vůbec). Jedině tak mohou donutit výbor, aby postupoval výhodně pro členy, nikoliv pro sebe, tj. provedl nezbytné opravy ve své pravomoci a další podle přání členů, ne podle svých zájmů. Jedině tak lze zabránit hrozícímu zbytečnému zadlužení domu!

 

Příloha:

 

Štítky: ,