Výboru SVJ dávají občanský zákoník a z něj vyplývající stanovy SVJ značné pravomoci. Výboru, který nevyužívá tyto možnosti dané zákonem ve prospěch společenství, ale naopak snaží se je využívat pro své osobní zájmy, takovému výboru je velmi obtížné se účinně bránit. Lze pouze odmítat jím naplánované velké akce (o malých může rozhodovat i bez členů), které neprospívají společenství, ale jen výboru. Pokud výbor umně skryje své zájmy mezi potřeby společenství, je obrana proti takovému nepoctivému jednání velmi ztížená a vyžaduje od členů i určitou odvahu a vytrvalost. Když k uvedenému přidáme navíc manipulativní schopnosti některého z členů výboru, je neštěstí na světě. Členům nezbyde než trpně snášet, co nového si zase výbor přihraje.

Odvolat takový výbor je prakticky nemožné (zákon sice jakousi možnost nabízí, ale aktivní, byť nepoctivý výbor se s ní hravě vypořádá).

Co lze tedy v takové situaci dělat?

 

Obecně samozřejmě platí, že nejlepší prevencí proti možným podvodům a manipulacím jsou jednak dobře nastavená pravidla (stanovy SVJ, které určují výši výdajů, kdy je potřeba souhlas členů), jednak maximální transparentnost v činnosti výboru. To znamená soustavné zveřejňování všech údajů pro členy společenství – faktury, smlouvy, výdaje atd.

 

Jak tyto zásady fungují v našem SVJ?

Zápisy ze schůzí výboru se u nás zveřejňují pouze na nástěnkách. Starší zápisy nejsou členům k dispozici (musí si sami zápis zavčas ofotit), v domě nebydlící členové mají smůlu. Nástěnky slouží pouze výboru a kontrolní komisi, členům je přístup na ně zakázán (předseda výboru všechny informace členů pro ostatní členy z nástěnek systematicky likviduje).

Pokud se někdo odváží požádat o nahlédnutí do nějakých dokladů SVJ, musí se připravit na měsíce až roky marného čekání (např. na smlouvu o pronájmu nebytového prostoru pro chov hadů R. Štěrby čekáme od r. 2018 – ukáže nám ji, až se mu prý bude chtít).

Na shromážděních není možná žádná diskuze, není možné přednášet žádné návrhy členů, nepřipouští se žádné varianty řešení, výbor si o všem rozhoduje sám. Po členech se pouze žádá vyjádření souhlasu či nesouhlasu s většími akcemi, které nespadají do pravomocí výboru (menší akce si výbor rozhoduje sám).

 

Popisovat členům našeho SVJ, jak to funguje v jiných společenstvích je asi zbytečné. Nejspíše by nám nevěřili. Díky našim dětem ale dobře známe situaci v dalších třech SVJ. A jak to funguje tam?

Ve všech třech v podstatě stejně. Zápisy ze schůzí dostávají zájemci mailem, stejně tak podklady pro jednání. Veškeré doklady jsou u správcovské firmy kdykoli v úředních hodinách k nahlédnutí (v jednom SVJ jsou doklady dokonce přístupné na webu společenství). Na shromážděních se volně diskutuje, předsedající opakovaně vyzývá členy, zda ještě nemají nějaké návrhy či dotazy k danému bodu, vždy je na programu bod „různé, kde lze diskutovat k jakémukoliv tématu, které přítomné členy zajímá.

 

V sousedním domě Štouračova 9, 11, 13, kde do loňského roku působil jako předseda výboru S. Zbořil (vlastní zde i byt), byla do loňské volby výboru situace obdobná té naší – i tam předseda chtěl, aby na shromážděních členové pouze „zvedali ruce. Tak se mu podařilo v r. 2015 dům pěkně zadlužit – členové mu „odmávli opravy za 30 miliónů s půjčkou 25 miliónů na 25 let. Loni ale jejich míra trpělivosti přetekla a po jeho pokusu o další zadlužení domu (mj. i milionové čištění fasády jako loni u nás) jej ve volbách už do výboru nezvolili.

Doufejme, že to u nás nedotáhne tak daleko jako u sousedů. I když spojenectví s naším předsedou – zdatným manipulátorem – jim dává netušené možnosti. Co na to členové? Zatím se zdá, že jim podléhají, ale zkušenost ze sousedního domu nám připomíná známé rčení, že „žádný strom neroste do nebe” (nebo ještě lepší o tom džbánu a jeho uchu).

 

Štítky: , ,