Od konce loňského léta se výbor stále zmiňuje o výběrovém řízení na rekonstrukci elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů). Mimochodem – tuto akci výbor chystá již od roku 2016! Kolem výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce elektroinstalace se rozpoutala jakási podivná hra. Podle původních plánů výboru (viz zápis z 21. 11. 2017) měl výběrové řízení provést už v 1. čtvrtletí 2018 Průkopník. Důvody neuskutečnění VŘ výbor členům nikdy nesdělil.

Po příchodu S. Zbořila do výboru v létě 2021 se tyto plány výboru změnily (proč asi?) a výběrové řízení provedla výborem zvolená externí firma (výdaje pro nás cca 30 tis. Kč). Prý neúspěšně, takže výbor nyní chystá nové kolo. Celé to na nás působí velmi podivně (volba organizátora, utajené podmínky, nevhodný termín, žádní zájemci, neposkytnutí podkladů kontrolní komisi). Kdo ví, co se za tím vším skrývá a jaké jsou zde skutečné záměry výboru?

 

O rekonstrukci elektroinstalace jsme psali již mnohokrát – naposledy v článcích „Jeden za všechny?! a „Další lež výboru. Opakovaně jsme i žádali kontrolní komisi, aby doporučila výboru předložení alternativní varianty revitalizace elektroinstalace, která umožní udělat to nezbytné všem vchodům, ne jenom jednomu vybranému, tj. variantu, kdy nebude nutné ani zvyšovat příspěvky do fondu oprav, ani se zadlužovat.

 

Výbor opakovaně vyzýval členy společenství k podávání návrhů na realizační firmy pro opětovné provedení výběrového řízení na rekonstrukci elektroinstalace. Nikdy ale členům nesdělil, jaké jsou podmínky výběrového řízení, které firmy výbor v již proběhlém neúspěšném kole oslovil a jaké byly důvody jejich neúčasti.

Dne 9. 2. 2023 jsme tedy požádali výbor o informování všech členů o těchto podmínkách, o již dříve oslovených firmách a důvodech jejich neúčasti. Zároveň jsme poslali kontrolní komisi stížnost na jednání výboru ohledně informování členů a požádali jsme ji, aby tuto naši žádost výboru podpořila.

Požádali jsme ji rovněž, aby se pokusila zjistit příčiny neúspěchu výběrového řízení (kromě nepochopitelně zvoleného nevhodného „vánočního termínu) – příliš náročné zadávací podmínky, oslovení nevhodných firem, chybně stanovený obsah zakázky (spojení rekonstrukce elektroinstalace, zdravotechnických rozvodů a dlažeb podest)?

 

Jako obvykle nám dodnes nikdo z nich neodpověděl. Pouze komise ve svém zápise z 9. 2. 2023 napsala: „Výbor nevyhověl žádosti kontrolní komise ze dne 24. ledna 2023 o nahlédnutí do výsledků VŘ.” Potvrzuje se tak naše podezření, že výbor kromě členů ignoruje i kontrolní komisi 🙁

 

V posledním zápise z 21. 2. 2023 už výbor píše o „revizi zadávací dokumentace”, takže je i možné, že na některé naše připomínky zareagoval 🙂

 

Příloha:

 

Štítky: , , ,