Ve svém předchozím článku z července 2022 jsme konstatovali, že výboru už nestačí ve svých zápisech zveřejňovat polopravdy a zatajovat důležité skutečnosti, ale že v zápise ze shromáždění SVJ dne 16. 6. 2022 už prezentuje i naprosté lži.

V této podivné praxi výbor dále pokračuje, když ve svém zápise ze schůze výboru  dne 16. 1. 2023 v informaci o výsledku výběrového řízení tvrdí, že „nikdo z členů SVJ nedoručil výboru žádný návrh na osvědčenou realizační firmu”. To je ovšem lež, protože dvě firmy jsme 14. 11. 2022 navrhovali výboru my sami.

 

Kontrolní komisi jsme poslali 24. 1. 2023 svou stížnost na toto jednání výboru, kde jsme ji požádali, aby vyzvala výbor k opravě uvedeného nepravdivého tvrzení a aby námi předložené firmy sama navrhla do nového výběrového řízení.

Zároveň jsme kontrolní komisi požádali, aby zkontrolovala, zda revizní zprávy elektroinstalace skutečně vyžadují kompletní výměnu rozváděčů a stoupacího vedení, a aby z rozpočtu zjistila, jaký je podíl této výměny na celkové ceně.

 

Tyto informace jsme chtěli zkontrolovat sami, ale naše žádost výboru z 22. 11. 2022 o nahlédnutí do příslušných dokumentů, výbor sice vzal na vědomí, ale tím to také skončilo 🙁

Kontrolní komise dopadla asi podobně, protože na naši stížnost ani po měsíci nereagovala (jak už je jejím špatným zvykem, nedokázala nám ani potvrdit příjem této naší žádosti).

 

Příloha:

 

Štítky: , ,