Průběh shromáždění dne 16. 6. 2022 ukázal, že o dalším dění v našem domě (co se opraví, kdo to opraví a kdo to zkontroluje) rozhodují kromě výboru a několika jejich věrných spojenců především ti, kteří na shromáždění nepřijdou. Zní to divně, ale je to tak.

Díky plným mocem, které nepřítomní členové odevzdali výboru a jejich blízkým spojencům (bývalí členové či náhradníci výboru a kontrolní komise, tedy úzcí spolupracovníci výboru), získal výbor nadpoloviční většinu hlasů účastníků zasedání. A bez ohledu na názor ostatních přítomných členů SVJ si nyní mohl odhlasovat, co chtěl 🙁

 

O průběhu shromáždění tak rozhodují odevzdané plné moci výboru. Tomu je dávají také vlastníci, kteří zde nebydlí (je jich cca 20 % ze všech možných hlasů, tj. pětina všech bytů!). O situaci v domě mnoho nevědí, ale na žádost výboru mu nejspíše plnou moc dají. Výbor pak s ní naloží podle svých zájmů.

 

Tuší členové, kteří dali svou plnou moc výboru, že výbor chtěl jejich plnou moc využít k odhlasování čištění fasády domu (cca 900 tis. Kč s nutností opakování po 3-5 letech), které nebylo na programu shromáždění? Podle všeho asi ne.

To je od výboru mimořádná lumpárna vůči vlastníkům, kteří jim plnou moc v dobré víře, tj. podle toho, co je na programu schůze, dali. Podle nás jde přímo o podvod vůči nim. Jak mohl výbor vědět, jak by se v této otázce rozhodli ti, kteří jim plnou moc dali? Měli to snad s nimi předem domluvené? O tom pochybujeme.

 

Opakované porušování zákona a stanov (právo členů na informace a vysvětlení záležitostí společenství, právo členů předkládat návrhy a podněty) vyústilo doslova v podraz na lidi. To vše za tiché asistence výborem najatého právníka (copak nás to zase stálo?) a bývalé předsedkyně kontrolní komise (malá ukázka, co tak asi po svém znovuzvolení tato paní zkontroluje).

Zabránil tomu až „primitiv” Šorm (slova předsedy Štěrby), který naštěstí zná příslušný zákon (§ 253 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) a upozornil výbor na jeho možné porušení.

 

Takže přece jenom malý úspěch proti převaze výboru s jeho nadpoloviční (byť fyzicky nepřítomnou) většinou – nesmyslnému čištění fasády jsme nyní zabránili. Přeci jenom byl přítomný právník aspoň k něčemu dobrý (ujistil výbor, že máme pravdu a u soudu bychom se svou žalobou uspěli). Je to pochopitelně pouze dočasné vítězství, protože výbor už oznámil, že čištění fasády zařadí na program příštího shromáždění.

S detaily ohledně plánů výboru i s vysvětlením, proč je toto čištění fasády pro nás nejen nesmyslné, ale přímo nebezpečné, se lze seznámit v článcích „Co dělat? Elektroinstalaci, stoupačky, fasádu? a „Jaké jsou záměry výboru?.

 

Drzost výboru při jeho snaze prosadit pro něj zajímavé zakázky už nezná mezí (jde o zakázky, jejichž cenu nelze vzhledem k neurčitému obsahu přesně určit). Dříve aspoň formálně oslovil více firem (samozřejmě vybraných výborem – členové přece do toho nemají co mluvit, ti mají pouze platit). S tím už je teď, zdá se, konec. To přijde výboru asi u nás zbytečně pracné. Sám tak nyní vybere pouze jednoho dodavatele a jeho nabídku předloží ke schválení členům. A nejlépe ve chvíli, kdy díky odevzdaným plným mocem drží nadpoloviční většinu.

Kdo pak členům zaručí, že reálná cena je 200 tisíc, půl miliónu nebo milión celý? Výbor? A kdo inkasuje rozdíl mezi cenou reálnou a cenou schválenou? Dodavatel?

 

Dokud si členové SVJ nechají od výboru ”věšet bulíky na nos” a spolknou všechno, co jim tento výbor namluví, nic se u nás nezmění. Dál se bude utrácet za to, co chce výbor, dál se výbor nebude členů ptát, co chtějí oni (proč by se také ptal, on to přece ví nejlépe). A až rozhází náš fond oprav (5 mil. Kč) za momentální zbytečnosti (příliš velkorysá rekonstrukce elektroinstalace a schodišťových podest, která už teď překračuje svou cenou přes 6 mil. Kč naše našetřené prostředky a kde by šlo ušetřit několik milionů vypuštěním zbytečné výměny rozváděčů a stoupacího vedení), někdy přímo za blbosti (čištění fasády), tak na důležité opravy nezbydou dostatečné prostředky (poruchová část elektroinstalace, kanalizační stoupačky).

 

Pak nám zbydou jen dvě možnosti – zvýšit příspěvky do fondu oprav (a za pár let něco našetřit), nebo se zadlužit (a řadu let splácet).

Podle nás existuje ještě celkem jednoduché řešení – udělat to, co je nezbytné a na co už máme našetřeno, a potom postupně došetřit na to ostatní (možná zbytné, leč částí členů požadované). To se ale výboru nehodí, z toho nic nekouká, takže k tomu těžko přistoupí.

Záleží na členech, zda výbor k tomuto jednoduchému řešení dotlačí. Pokud budou své plné moci i nadále dávat výboru a lidem s ním úzce spjatým, pokud nezapůsobí na své sousedy, kteří zde nebydlí, situaci v domě plně neznají a své plné moci výboru klidně odevzdají, tak výbor toto jednoduché řešení určitě nepřijme.

 

Štítky: ,