Jak už jsem psal dříve, z celého průběhu shromáždění dne 16. 6. 2022 lze učinit jediný závěr – výboru zde šlo o to nechat si schválit kontrolní komisi, která bude výboru vyhovovat a půjde mu tzv. ”na ruku”.

Z průběhu zasedání lze ale dovodit i záměry výboru do budoucna. Žádné informace o revitalizaci elektroinstalace a výměně kanalizačních a vodovodních stoupaček, nulové odpovědi na dotazy členů ohledně cen a obsahu uvedených akcí. Naproti tomu řeči předsedajícího o „značných prostředcích ve fondu oprav, které stále ztrácejí na hodnotě”. To vše doprovázeno nezdařeným pokusem výboru o zbytečný milionový výdaj z tohoto fondu oprav. Z toho už lze budoucí záměry výboru odhadnout.

 

V našem fondu oprav bylo na začátku roku 4,76 milionů Kč. Roční příspěvky členů dělají 0,93 mil. Kč, výdaje cca 0,2 až 0,3 mil. Kč. Fond oprav se tedy průměrně zvýší o cca 0,7 mil. Kč ročně, takže na konci tohoto roku lze předpokládat úspory max. 5,5 mil. Kč, koncem roku 2023 cca 6,2 mil. Kč atd.

Tolik ke stránce příjmů.

 

A výdaje? Výbor žádné ceny oprav, které plánuje, nesdělil. Elektroinstalace? Stoupačky? O dalších jím plánovaných akcích ani nemluvě. Jediný konkrétní údaj uvedl u čištění fasády (cca 0,9 mil. Kč). Takováto nízká informovanost od výboru směrem k členům jistě není náhodná. Výbor ty ceny určitě zná, ale nechce je členům sdělit. Proč to asi dělá, se pokusím dále vysvětlit.

 

Tvrzení výboru, že cenu např. revitalizace elektroinstalace prý nezná, mi připadá nesmyslné – pokud provedli aktualizaci projektu (píší o tom od svého nástupu, naposledy na shromáždění), musí znát projektovou cenu – co jiného na projektu mohli aktualizovat? Obsah je stejný (prý stále všechno), takže zbývá už jen projektová cena. Buď tedy lžou, nebo nám projektovou cenu chtějí zatajit. Proč asi?

Tyto výborem utajované ceny plánovaných akcí lze však aspoň řádově odhadnout. Pokud v roce 2019 byla projektová cena za výměnu elektroinstalace (včetně hydrantů, dlažeb schodišťových podest a dešťových svodů) podle p. Pelikánové cca 4 miliony Kč (+ DPH?), lze odhadnout, že dnes nepůjde pod 6 milionů (spíš výše). Další milion bude nejspíše potřeba na výměnu kanalizačních a vodovodních stoupaček (včetně uzávěrů plynu).

Není potřeba složitých výpočtů, stačí jednoduchá kalkulace, kterou každý z nás běžně dělá – co máme, co uspoříme a co chceme utratit (to vše nám ovšem výbor umně tají). Z toho je pak zřejmé, že uvedené dvě akce by i při nulovém nárůstu cen (v dnešní době ovšem čirá fantazie!) připadaly v úvahu nejdříve v roce 2025.

 

A co v této situaci dělá výbor?

 • Trvá na kompletní výměně elektroinstalace ve společných prostorách (tedy včetně zbytečně drahých nových rozváděčů a stoupacího vedení) – řádově přes 6 mil. Kč (ponecháním původních by se přitom dalo ušetřit několik milionů).
 • Odmítá provést opravu zastaralých částí elektroinstalace (výměna starých bytových jističů a starého hliníkového vedení od stoupačkové svorkovnice k bytovému jističi a dále k elektroměru, k tomu přidat i výměnu jističů elektřiny ze společných prostor) – řádově statisíce Kč.
 • Chce utrácet peníze za zbytečnosti (milionové čištění fasády).

 

Z toho je zřejmé, že výbor chce dostat členy pod tlak – další havárie elektroinstalace (= vypálené jističe) lze jistě brzy očekávat. A až bude tlak dostatečný, nabídne výbor členům jediné řešení – zvýšení příspěvků do fondu oprav, které bude velmi pravděpodobně doprovázeno půjčkou (peníze budou potřeba hned, šetření i po zvýšení by trvalo příliš dlouho). Už slyším předsedu Štěrbu, jak volá, že on dům nikdy zadlužit nechtěl, ale když si to lidé přejí, musí je poslechnout.

 

Existuje ale ještě jedno vcelku jednoduché řešení – udělat to, co je nezbytné (zastaralé části elektroinstalace, vedení do bytů, zvonky, pohybová čidla u světel, nikoliv „všechno”), a postupně došetřit i na ty méně důležité (leč členy požadované) části, jako jsou dlažby podest, balkonové zástěny (kdepak je ta slibovaná anketa?) atd.

 

Podle jednání výboru to ale vypadá, že vymyslel ještě jedno řešení – nezbytné nedělat (pouze plánovat a hlavně o tom stále jenom mluvit) a přitom spokojeně utrácet za nedůležité (čištění fasády). Bohužel většina členů SVJ výbor v tomto chování podporuje (dává mu svou odevzdanou plnou mocí možnost dělat cokoliv). Pokud tito členové svůj postoj vůči výboru nezmění, není tomuto domu asi pomoci 🙁

 

Před rokem se do našeho domu podloudně vetřeli dva lidé, kteří zde nebydlí a nic zde nevlastní (neregulérní volby výboru jsou dosud předmětem soudního sporu). Členství ve výboru SVJ jim dává velkou pravomoc, a tedy i pro ně velkou příležitost. Na posledním shromáždění se jim podařilo prosadit do kontrolní komise svou dlouholetou kamarádku a p. Valíčka, který v domě rovněž nebydlí a nic zde nevlastní (ano, zde nebydlící bude kontrolovat zde nebydlící). Proč k nám tito lidé přišli? Z lásky k nám nebo k tomuto domu? Nebo snad z jiných (pravděpodobně zištných) důvodů? Pravidelná měsíční odměna, lákavé zakázky – to jsou jistě zajímavé příležitosti.

Já už mám o jejich pohnutkách jasno – předseda zde chce za každou cenu udržet své hady, jejichž chov znepříjemňuje život sousedům, spolu s dalším členem výboru nám, jak nyní vidíme, začínají předkládat pro ně oba jistě zajímavé, pro nás však naprosto zbytečné a drahé akce (milionové čištění fasády). To myslím dostatečně vypovídá o jejich záměrech. To ale také vypovídá o nehezké budoucnosti tohoto domu 🙁

Co na to členové SVJ? Nechají je jejich záměry realizovat?

 

Štítky: , ,

2 komentáře ke článku Jaké jsou záměry výboru?

 1. Milan Šorm st. napsal:

  Předseda na shromáždění prohlásil, že prý „postupují s péčí řádného hospodáře”. To je nějaká péče? Místo opravy zastaralých částí elektroinstalace a kanalizačních stoupaček provedli svou snahou o zařazení hlasování o čištění fasády (naštěstí provedenou nezákonným způsobem) podle mne jasný pokus o vytunelování fondu oprav! To podle mne není péče řádného hospodáře, to je postup tuneláře.

  V sousedním domě (Štouračova 9,11,13) už náš nový člen výboru p. Zbořil může jen zvyšovat jejich dluhy (to mu ovšem obyvatelé domu v květnovém shromáždění zarazili a už ho nezvolili do výboru SVJ). U nás ale ještě jeho slovy „jsou ve fondu oprav pěkné peníze”. A peníze tuneláře přitahují 🙁

 2. Hana Šormová napsal:

  Doporučuji členům našeho SVJ, aby se šli podívat do domu Štouračova 1,3,5, kde před 3 lety dokončili rekonstrukci elektroinstalace. Původní rozvaděče a stoupací vedení ponechali, pouze nechali opravit dvířka a vše natřeli na bílo. V r. 2019 za to zaplatili 700 tis. Kč (výměna všech jističů a přívodů pro byty, nové zvonky, osvětlení schodiště, přízemí a sklepů domu, vyčištění rozvaděčů) a 60 tis. Kč za hydranty.
  Pokud to porovnáte s domem, kde vše řídil p. Zbořil (za elektroinstalaci v r. 2015-16 cca 2,5 mil. Kč), nepoznáte žádný rozdíl.
  U nás se tehdy plánovala rekonstrukce elektroinstalace a hydrantů za 3 mil. Kč. Kolik to asi bude dnes?!