V titulku zmíněné akce se objevují v plánu oprav výboru již delší dobu. Podle zveřejněné pozvánky ale žádná z nich nemá být předmětem hlasování na chystaném shromáždění dne 16. 6. 2022 – na programu jsou pouze informace o stavu elektroinstalace a výsledku pasportizace stoupaček. Jakási informace o fasádě (cenová nabídka) se objevila na nástěnce (bez nějaké souvislosti s programem shromáždění).

 

U elektroinstalace je zatím schváleno „objednání projektu elektro a vypsání výběrového řízení na dodavatele revitalizace elektroinstalace a zařízení společných prostor domu” (shromáždění dne 30. 11. 2016). Podle informací na shromáždění dne 14. 12. 2017 měl výběrové řízení organizovat Průkopník. Na shromáždění dne 20. 6. 2019 bylo schváleno rozšíření tohoto projektu o výměnu dlažeb na podestách schodišť a výměnu dešťových svodů. Projektová cena tehdy byla cca 4 mil. Kč.

 

V dubnu došlo k další závadě na elektroinstalaci a následné opravě vypálených jističů (tentokrát ve vchodu 21). Protože výbor nezařadil do programu shromáždění ani schvalování vlastní realizace revitalizace elektroinstalace, ani výběr jejího dodavatele (schválen je stále pouze projekt!), k opravě elektroinstalace asi v nejbližší době nedojde. Zdá se, že výbor nakonec přistoupil na opravu pouze jističů, jak jsem už navrhoval.

Podle chování výboru to ale vypadá, že zvolil asi neočekávanou (protože dražší) „postupnou” variantu opravy – vyměnit vždy ty jističe, které odejdou. Je to sice dražší, výpadky časově zatíží obyvatele domu, ale to výboru, jehož většina zde nebydlí a do fondu oprav nic neplatí, jistě nevadí. Zní to neskutečně, ale co když je to pravda?

 

Zpráva o provedené pasportizaci stoupaček sice byla zveřejněna, ale není v ní uvedeno, kdo ji vypracoval, kolik bytů navštívili, v kolika bytech s již rekonstruovanými záchody a jakým způsobem v nich bude výměna stoupaček provedena. Rovněž není uvedena ani přibližná celková cena výměny.

 

Čištění fasády mně osobně připadá jako nyní naprosto nepřijatelná akce. Cena 900 tis. Kč při záruce 3 roky a doporučeném opakování po 3-5 letech by při ročním příjmu cca 960 tis. Kč do fondu oprav a běžném výdaji cca 300 tis. Kč značně omezovala jiné (určitě důležitější) akce.

 

Informace k uvedeným akcím výbor nedává (pouze opakovaně zdůraznil „absolutní  prioritu” revitalizace elektroinstalace), takže o tom, kdy a kterou z akcí výbor předloží členům ke schválení, lze jen spekulovat. Možná použije i postup, o kterém jsem psal ve svém článku Využitá příležitost, tj. udělá se jen to, co chce většina členů, nikoliv všechno, co chce výbor.

Výbor sice ve svých zápisech vyzývá členy, aby se „obraceli přímo na výbor SVJ, který rád podá pravdivé a úplné informace”, ale podle mých zkušeností výbor podstatné věci nesděluje – např. u mé žádosti o sdělení obsahu položky „zúčtování krátkodobé zálohy” za rok 2020 (26 360 Kč) a 2021 (70 400 Kč). Na nahlédnutí do výborem sjednané smlouvy o pronájmu místnosti, kde předseda výboru chová své hady, čekám už od léta 2018 (prý „až se mu bude chtít”).

 

Ale na závěr mám pro členy SVJ přece jenom jednu dobrou zprávu. Výbor zareagoval ve svém zápise z 3. 5. 2022 na můj článek Lze se bránit proti zadlužení SVJ?, ve kterém jsem vyjádřil své obavy z možného budoucího mnohaletého zadlužení domu v souvislosti s jeho plánovanými opravami, a prohlásil přípravu zadlužování našeho SVJ za nesmysl.

Tak doufejme, že nekecá 🙂

 

Štítky: , , ,