V listopadu 2021 skončilo pětileté funkční období kontrolní komise (psali jsme o tom už ve svém říjnovém dopise členům). Nyní se snad konečně přiblížila chvíle, kdy budou zvoleni tři členové nové kontrolní komise.

Protože si myslíme, že zde nebydlící členové výboru nebudou bývalými členy KK, kteří usilují o své znovuzvolení, dostatečně kontrolováni, přihlásili jsme se výboru jako další kandidáti na členy nové kontrolní komise.

 

O zveřejnění svého volebního programu na nástěnkách všech vchodů domu jsme požádali výbor, který ale nijak nereagoval. Námi opakovaně vyvěšovaný volební program pak kdosi soustavně strhával 🙁

 

Ing. Milan Šorm, Zdeňka Bátková, RNDr. Mgr. Gracian Tejral, Ph.D., Antonín Missbach, Mgr. Hana Šormová

 

 

Příloha:

 

Štítky: ,

3 komentáře ke článku Volba členů kontrolní komise

 1. Milan a Hana Šormovi napsal:

  Pravidla a způsob volby členů KK, o jejichž zveřejnění jsme výbor v předstihu žádali, se přítomní členové dozvěděli až na shromáždění (nepřítomní vlastníci, kteří výboru odevzdali své plné moci, se je pravděpodobně nedozvěděli dosud). Volební lístek, kde je přímo napovězeno, pro koho má volič hlasovat! To je popření všech demokratických voleb.
  Jde o jasné porušení zákona – nezveřejnění podkladů pro volbu členů KK (způsob volby a úplný seznam kandidátů – Hana Šormová nebyla v zápisu ze schůze výboru ani uvedena svým jménem, pouze pod výrazem „s chotí”).
  Jde o jasné porušení stanov – hlasování nebylo ani veřejné, ani tajné (bylo veřejné pro výbor a tajné pro členy, což sice stanovy neznají, ale výboru se skvěle hodí – členové o hlasujících neví nic, ale výbor ví všechno). Demokracie výboru v praxi!
  Jde o porušení ustálených zvyklostí a dobrých mravů – výboru nestačil návod, pro koho mají členové hlasovat, který byl uveden přímo na hlasovacím lístku, ale zatímco kandidátům nedovolil před volbou promluvit, sám všem zřetelně oznámil, koho mají volit a koho ne. Výbor, tj. kontrolovaný, radí členům, kdo jej má kontrolovat. A ti jej poslušně poslechnou.
  V jakém Absurdistánu jsme se to ocitli?!

  Bývalý člen KK p. Dub (10 let ve funkci!) dokonce navrhuje, aby diskuze k jednotlivým bodům programu proběhla až v závěru schůze. Chce tak bránit členům v zcela přirozeném požadování informací a vysvětlení přímo u projednávaného bodu. Člověk, který měl 10 let podle stanov hájit členy před jednáním výboru. Tak to byl ten pravý obhájce! Naštěstí už nekandidoval, jinak by takto asi „hájil” práva členů i nadále (je už tak prostě zvyklý).

  Jakpak asi bude kontrolovat výbor nově zvolená členka KK, bývalá dlouholetá předsedkyně KK, p. Hanzíková, když na tomto shromáždění ani jednou nevystoupila s námitkou proti porušování stanov (právo členů na informace a vysvětlení záležitostí společenství, právo členů předkládat návrhy a podněty). Dokonce neměla žádné námitky ani proti porušování zákona (snaha výboru o hlasování o bodu programu, který nebyl v programu – ”miliónové” čištění fasády). U ní je to ale přirozené, je už tak také ze svých minulých 10 let ve funkci předsedkyně KK prostě zvyklá.
  Ta toho tedy zkontroluje!

  My jsme chtěli kontrolovat výbor bez nároku na pravidelnou měsíční odměnu (2 000 Kč pro každého člena KK), noví členové nikoliv. A výsledek?
  Kontrolovat dva zde nebydlící členy výboru budou jejich dva kamarádi (jeden rovněž zde nebydlící). A ještě jim za to budou členové platit (zdá se, že více jak tisíc korun, kterými každý člen přispěje každý rok na kontrolní komisi, nejsou pro většinu členů žádné peníze).

  Pokud vlastníci nevědí, že jejich dům před lidmi, kteří v něm nežijí a nic v něm nevlastní (většina výboru), těžko ochrání ti, co v něm rovněž nežijí a nic nevlastní (člen nové KK p. Valíček) a ti, kteří se s výborem léta kamarádí (členové nové KK p. Hanzíková a p. Valíček), tak je to opravdu těžké.

 2. Hana Šormová napsal:

  Protože mi výbor nedovolil jako kandidátce do kontrolní komise vystoupit, dovoluji si členy SVJ oslovit touto cestou.
  Žiji v tomto domě 41 let. Až do nástupu R. Štěrby do funkce předsedy SVJ v roce 2012 jsem neměla nikdy s nikým v domě konflikty. Vždy mi záleželo a stále záleží na tom, abychom žili v čistém a pěkném domě a abychom co nejefektivněji využívali naše ušetřené peníze.

  Staré události nehodlám nyní rozebírat. Kdo má o ně zájem, může si vše přečíst v zde uvedených předchozích článcích nebo mne oslovit. Když se do výboru podloudně dostali v loňském roce dva členové, kteří zde nebydlí a dokonce ani nic nevlastní (nepřispívají tedy do fondu oprav), rozhodla jsem se pro kandidaturu do kontrolní komise.
  Nikdy jsem nechtěla v žádných funkcích pracovat, ale nyní toto rozhodnutí bylo pro mě nezbytné.

  Nechtěla jsem, aby výbor složený z převážně cizích lidí (proč to asi chtějí dělat?) kontrolovali lidé, kteří zde také nic nevlastní (viz p. Valíček). Jak mu asi bude záležet na utrácení našich peněz? Proč on to chce dělat? To náš dům tak miluje? Nebo chce jen odměnu 2 000 Kč měsíčně a nic nedělat?

  Jsme asi jediný dům v Bystrci, který platí členy kontrolní komise. Já jsem chtěla kontrolovat výbor bez nároku na odměnu. Chtěla jsem řešit problémy členů společenství, které je tíží, ale výbor je zametá pod koberec a hájí pouze svoje zájmy.

 3. Milan Šorm st. napsal:

  Všechny minulé volby jak výboru či jeho náhradníků, tak kontrolní komise proběhly vždy jako hlasování o příslušné skupině (obvykle trojici) kandidátů jako celku.
  Z těchto důvodů (a protože jsme neznali protikandidáty, ale předpokládali jsme účast předchozích členů KK) jsem přesvědčil dva sousedy (p. Bátková a p. Tejral), aby se mnou kandidovali (jejich podmínkou byla naše společná kandidatura). Důvodem naší společné kandidátky bylo dát členům společenství možnost volby z více možností (psali jsme o tom členům už v říjnu 2021, kdy končilo funkční období staré komisi).

  Protože výbor nyní neumožnil kandidovat uceleným trojicím (nehodilo se mu to do jeho plánů, jak dosáhnout zvolení „staronových“ členů KK p. Hanzíkové a p. Valíčka), byli jsme všichni tři donuceni z kandidátky před vlastní volbou odstoupit.

  Proč dosud vždy mohli kandidovat celé trojice, ale nyní ne, mně výbor nevysvětlil. Proč tato pravidla nezveřejnil předem, rovněž nesdělil. Takto se možná mohou chovat majitelé ke svým podnájemníkům či zaměstnancům, ale těžko lidé, které členové na tuto práci vybrali a za ni ji také příslušně odměňují. Bohužel členové jim to nadále trpí.