Ve svém „závěrečném ohlédnutí za deseti lety práce kontrolní komise” její předsedkyně nesprávně píše, že „prvních pět let pracovala KK zcela zdarma”. Pravdou ale je, že shromáždění 30. 11. 2016 schválilo vyplacení odměny členům KK za léta 2011 až 2016 ve výši 36 000 Kč/člen. Celkem bylo vyplaceno 3 x 36 = 108 tis. Kč. Proč nebyla odměna vyplacena i čtvrtému členu původní komise p. Slezákovi, jsem se u výboru marně snažil zjistit.

Na tomto shromáždění si pak výbor a komise vložili do stanov nové právo na svou pravidelnou měsíční odměnu min. 2 000 Kč na člena (část III čl. 1 odst. 8). Ano, to jsou ty změny stanov, na kterých KK, jak píše, „spolupracovala” 🙁

 

Ve svém závěrečném ohlédnutí pak komise popisuje, na čem všem se podílela. Jde o činnosti, které přísluší výboru nebo správci domu (už jsem se k tomu vyjadřoval ve svém předchozím komentáři ke zprávě KK).

To, že komise supluje činnosti výboru a správce, mohu ještě strpět (i když mi to přijde nesmyslné). Ale to, že komise zbytečně utrácí desetitisíce za „konzultace s právníky”, když může použít buď vlastní rozum, nebo bezplatné rady právníka na družstvu, tak to mi tedy vadí 🙁

 

Komise píše o tom, co dělala – škoda, že také nenapsala to, co je pro její činnost příznačnější, totiž to, co nedělala. Když pominu to, že KK žádným způsobem nepodpořila obyvatele domu, kteří jsou obtěžováni v domě chovanými hady, tak podle mne jejím nejdůležitějším úkolem byla kontrola regulérnosti výběrového řízení na dodavatele revitalizace domu. A zde naprosto selhala – otevírání obálek s nabídkami firem se totiž nikdo z kontrolní komise nezúčastnil!

 

O způsobu práce komise svědčí i nedávné úpravy porostů za domem, o kterých jsem se již dříve zmiňoval. Protože si myslím, že postup, který v tomto případě zvolil výbor, je nejen chybný, ale i pro SVJ do budoucna nevýhodný (jde o námi placenou úpravu cizích pozemků, o které mohou rozhodnout pouze členové SVJ, nikoliv výbor), oznámil jsem kontrolní komisi podezření na možné poškození SVJ. A výsledek? Kontrolní komise na tento nesprávný postup výbor nejen neupozornila, ale nedovolila si mu jej ani vytknout!

Každý se může jít osobně přesvědčit, jestli je fasáda domu dole v dosahu keřů poškozená, zda je tam údajný lišejník. Fasáda je špinavá, ovšem v horních patrech (světlá až bílá barva!), nikoliv ve spodních. Zda za to může nevhodná barva nebo nekvalitní omítka, je už jiná otázka.

Podobný způsob reakce na mé podněty (vše je OK) předváděla komise i při všech mých minulých podnětech. Buď tedy máme bezchybně pracující výbor, nebo tato komise chyby výboru nepozná (ať už svou neschopností, malou odvahou nebo snad i záměrně). V obou případech je ale taková komise k ničemu.

 

Závěr je pro mne jen jeden – tato kontrolní komise sloužila jako jakási ochranka výboru před zvídavými (možná i trochu dotěrnými) členy společenství, zatímco podle stanov i běžného chápání má komise sloužit jako ochranka členů před chybným jednáním výboru.

Není divu, že si práci takovéto komise výbor vždy velmi pochvaloval.

 

Kontrolní komise měla v uplynulých deseti letech kromě běžné kontrolní činnosti v oblasti hospodaření a vyřizování stížností členů tři hlavní úkoly – kontrolovat průběh výběrového řízení na dodavatele stavby, dohlédnout, aby nové stanovy nepoškozovaly zájmy členů, a zajistit regulérnost voleb členů výboru.

A jak to dopadlo? Otevírání obálek u výběrového řízení se nezúčastnila, ve stanovách dovolila předsedovi výboru vypustit odstavce týkající se chovu nevhodných či nebezpečných druhů zvířat (a tím umožnila chov hadů v domě, který znepříjemňuje život sousedům) a při organizaci posledních voleb náhradníků výboru připustila taková porušení stanov a dobrých mravů, že tyto volby bude muset řešit soud.

Dost smutná bilance uplynulých deseti let této kontrolní komise. Komise, která nás přišla na půl miliónu korun 🙁

 

Příloha:

 

Štítky: , , , ,