Ve své zprávě o činnosti za uplynulý rok zdůrazňuje kontrolní komise, že šlo o činnost „v bodech A až F nad rámec povinností KK”. Škoda, že komise neuvádí nějaké činnosti v rámci svých povinností – jiné body totiž její zpráva neobsahuje 🙁

Komise podle mne nemá nahrazovat výbor (bod B – stanovy, domovní řád, bod B – volby), nemá ani nahrazovat správce domu (bod A – opravy apod.). To je jejich práce a za ni jsou výbor i správce placeni. Členové komise samozřejmě mohou vystupovat i jako běžní členové SVJ, tj. podobně jako oni mohou předkládat návrhy a podněty ke zlepšení činnosti společenství (viz část II čl. 5 odst. 1c stanov).

Je mi už trapné opět připomínat, že některé své „činnosti” (bod A) komise provedla až po mém upozornění, což dělala již v minulosti, nicméně je následně klidně přijala za své vlastní.

Komise ale především má plnit to, co jí ukládají stanovy (část III čl. 5), tj. řešit stížnosti členů na činnost výboru (a zamezit tak soudním sporům) a kontrolovat činnost výboru (soulad se zákonem a stanovami). O tom ovšem její zpráva mlčí (zdůrazňuje pouze aktivní komunikaci s výborem – co výboru vytkla, jaká jeho rozhodnutí opravila, to se z její zprávy nedozvídáme).

 

Co se ale ze zprávy kontrolní komise dozvídáme, je podrobné vylíčení jejího boje za lepší životní prostředí v okolí našeho domu (bod F). První výzvy KK k tomuto tématu se objevily již v létě 2019, takže půjde asi o boj dost zdlouhavý. Je zarážející, že to, co je pro naši lokalitu normální a přirozené (kouř z komínů a ohňů v zahrádkách za domem), kontrolní komisi (nebo spíše její předsedkyni?) vadí, zatímco to, co je pro dům nenormální a nepřirozené (obtěžující zápach v domě chovaných hadů), komisi nevadí. Místo toho, aby KK požadovala po výboru okamžité ukončení podivně uzavřené nájemní smlouvy, aby tak skončilo znepříjemňování života sousedních bytů, tak si stěžuje na odboru životního prostředí na zahrádkáře.

Co je jednodušší, co má větší naději na úspěch a co je ve výsledku obyvatelům domu prospěšnější? Boj kvůli občasným ohňům na cizích zahradách nebo ukončení chovu hadů ve vlastním domě? O zahradách rozhodují jejich majitelé, příp. úřad, o pronájmu nebytového prostoru rozhodují jeho vlastníci, tj. členové SVJ. Podle mne je tedy odpověď jasná.

 

Všichni obyvatelé našeho domu věděli, že se stěhují do domu mezi zahradami, vybrali si jej a pro mnohé z nich to dokonce mohl být i důvod stěhování. Že ale v tomto jejich domě někdo začne chovat hady a obtěžovat okolí jejich zápachem, to vědět nemohli, to si nevybrali. Přitom náprava tohoto stavu oproti snaze o omezení okolních zahrádkářů je velmi jednoduchá. V tom ale postiženým obyvatelům domu tato kontrolní komise nijak nepomůže 🙁

 

Štítky: , , ,