Ve svém otevřeném dopise kontrolní komisi (viz http://www.stouracova.cz/2013/otevreny-dopis-kontrolni-komisi-ohledne-vyberoveho-rizeni-na-dodavatele-stavby/) jsem vyslovil své podezření z manipulace výběrového řízení na dodavatele stavby a ze snahy prosadit v něm předem vybranou firmu.

Žádal jsem KK, aby průběh provedeného výběrového řízení prověřila a se svými závěry seznámila členy na shromáždění 12. 12. 2013. Jak mohli přítomní členové slyšet a jak jsem už popsal ve svém komentáři k otevřenému dopisu (viz výše), předsedkyně KK přečetla jakési „právní stanovisko“, které se dané věci vůbec netýkalo (zdůvodňovalo právo výboru uzavírat smlouvy). Protože předsedkyně KK ani nepochopila, kdo jí tento otevřený dopis poslal, ani se nijak nezmínila o jeho obsahu, došel jsem k závěru, že můj dopis vůbec nečetla! Tomu tedy říkám kontrolní činnost.

Pokusil jsem se tedy stručně přítomným členům osvětlit můj názor na uskutečněné výběrové řízení, sdělit jim fakta, ze kterých vyplývá mé podezření na jeho zmanipulování. Je příznačné, že členové KK mi opakovaně podsouvali své tvrzení, zda chci prohlásit, že „výběrové řízení zmanipulovala firma DEA“ (jedná se o organizátora výběrového řízení, kterého si pro tyto účely vybral a najal výbor), ale o možnosti, že za tímto zmanipulováním stojí výbor SVJ, se ani slůvkem nezmínili. Já jsem samozřejmě stále tvrdil, že nejsem policie, abych mohl jednoznačně prohlásit, kdo zmanipuloval toto výběrové řízení – zda firma DEA nebo výbor SVJ. Oba tito protagonisté VŘ měli jak příležitost, tak motiv.

Po průběhu shromáždění a na základě tam projeveného postoje výboru i kontrolní komise už na tuto otázku ale odpovědět mohu.

Myslím si, že pokud někdo z členů SVJ vznese k práci výboru takováto závažná podezření (navíc ve věci, kde jde doslova o miliony), která výbor nedokáže přesvědčivě vyvrátit, přirozenou reakcí těch, co mají čisté svědomí, by bylo udělat výběrové řízení nové – maximálně průhledné a kontrolovatelné. Navíc když zde nehrozí žádné časové zdržení – výběrové řízení nezabere víc jak 1 měsíc, stavět nemůžeme dříve jak za 3-4 měsíce. Odstranit staré balkony (to je další „výsledek práce výboru“!) mohla také kterákoliv firma (mimochodem – ze 3 nabídek ve VŘ je cena vítězné firmy MAMUT-THERM za odstranění balkonů ta nejdražší z nich).

Protože ale výbor nic takového nenavrhnul, kontrolní komise jej k tomu nevyzvala (naopak oba tyto orgány SVJ obhajovaly již provedené výběrové řízení), je můj názor na otázku, kdo zmanipuloval toto výběrové řízení – zda firma DEA nebo výbor SVJ, už jasný. Podle mne je to výbor SVJ.

 

Nyní je už také jasnější, proč výbor nechtěl vůbec hovořit s mou ženou a připustit jednání o jejích požadavcích ohledně náhrady balkonů betonovými lodžiemi – dalším důležitým důvodem (kromě problému se stavebním povolením na lodžie) byl i její požadavek na otevřené a kontrolovatelné výběrové řízení. To muselo výboru velice vadit!

Tím, že neproběhlo řádné výběrové řízení (účast více firem, které vyhovují podmínkám VŘ), nebylo dosaženo reálné ceny zakázky. Výsledná vysoutěžená cena tedy není objektivně zjištěná a může být vůči reálné ceně značně předražená (o tom svědčí i to, že nabídková cena vítěze z podzimu 2012 převyšovala o více jak 650 tis. Kč bez DPH nabídku druhé firmy v pořadí a že mezi květnem a prosincem 2013 došlo k nečekanému zvýšení nabídky druhé firmy v pořadí o téměř 400 tisíc Kč bez DPH, zatímco nabídka třetí firmy zůstala stejná). Pro stavebníka (tedy naše SVJ – vlastně nás všechny) může být optimální cenou stavby pouze cena, které se dosáhne v konkurenční soutěži více uchazečů, kteří vyhovují podmínkám výběrového řízení (obrat, kvalifikace, reference atd.). Jen v takové soutěži musí tito uchazeči nabídnout reálnou cenu – jinak by neměli šanci zvítězit.

V „soutěži“ jenom jedné nastaveným podmínkám vyhovující firmy takové optimální ceny dosáhnout nelze. Cena zakázky od předem určeného vítěze nemůže být pro stavebníka cenou optimální.

Podle mne takto provedené výběrové řízení nás všechny připravilo minimálně o půl, ale možná i o celý milion korun.

 

Nemohu samozřejmě jednoznačně prohlásit, zda za zmanipulováním výběrového řízení stál celý výbor nebo zda jen někteří jeho členové. Faktem je, že otevírání obálek s nabídkami uchazečů se zúčastnil pouze předseda výboru, ale s výsledkem výběrového řízení se „jednomyslně ztotožnil“ celý výbor (viz zápis z jednání výboru 24. 10. 2012). To mi k mému názoru může stačit, důkaz to ale samozřejmě není.

Vzhledem k uvedenému je tedy pro mne odpověď na titulní otázku jasná – nikoliv „neschopnost, nebo podvod“, ale „neschopnost i podvod“. Kdo je „jen“ neschopný a kdo je organizátorem celé akce, je mi nyní také jasné, snad to bude zřejmé i ostatním.

 

Štítky: , , , , , ,