členové
Společenství vlastníků jednotek domu Štouračova 17, 19, 21
Štouračova 19, 635 00 Brno

Vážení vlastníci,

po mém sdělení, že tomuto výboru a kontrolní komisi svůj souhlas se stavebními úpravami nedám, výbor nechal shromáždění hlasovat o své důvěře. Protože výbor v tomto hlasování získal důvěru výrazné většiny přítomných členů, chci tento názor členů SVJ respektovat.

Protože ale já mám zase právo tomuto výboru nedůvěřovat, požaduji pro znovuzískání mé ztracené důvěry, aby výbor a shromáždění přijaly v rámci svých kompetencí následující závazky:

  • výbor při revitalizaci domu dodrží členy zvolený a schválený typ lodžií se zkosenými rohy a s betonovým zalomeným zábradlím
  • členové výboru se omluví naší rodině za vedení shromáždění, které bylo cíleně zaměřené proti mému synovi, manželovi i mně, za neustálé bezdůvodné zmínky o členech naší rodiny v zápisech z jednání výboru
  • shromáždění okamžitě odvolá všechny současné členy kontrolní komise, jejíž funkci tak budou moci plnit členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku (čl. VI odst. 11 stanov SVJ)
  • výběrové řízení na všechny následující dodavatele bude organizováno podle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách s posílenými kontrolními prvky
  • zápisy ze všech jednání výboru i ze shromáždění budou pro lepší informovanost členů neprodleně vystavovány na webu http://www.stouracova.cz/ i nástěnkách společenství, kde se k nim budou moci vyjadřovat všichni členové SVJ (jako tomu bylo do nástupu nového výboru)

Po splnění těchto podmínek se zavážu udělit ve vhodném termínu po řádném průběhu výběrového řízení a po získání souhlasu všech vlastníků pozemků pod naším domem svůj souhlas se stavebními úpravami domu i stávajícímu výboru.

O tomto svém stanovisku budu písemně informovat výbor se žádostí o jeho vyjádření do 15. 1. 2013. O průběhu dalšího jednání vás budu neprodleně informovat.

Další informace o dění v domě (včetně vysvětlení mého postoje k souhlasu s revitalizací domu) můžete najít na http://www.stouracova.cz/.

 

Štítky: , ,