V posledním svém zápise výbor tvrdí, že kvůli nezískání mého souhlasu s revitalizací nelze realizovat výměnu balkónů za lodžie. Ano, svůj souhlas jsem zatím nemohla dát (i když i já chci vyměnit balkón za lodžii), protože na mé požadavky, kterými jsem podmínila svůj souhlas (a které jsem všem členům i výboru písemně oznámila), dosud výbor nijak nereagoval.

S přijetím mých požadavků, které zvyšují průhlednost a kontrolovatelnost 2. etapy revitalizace, nemohou mít podle mne členové problém. Pokud výbor chce ve své práci postupovat čestně a poctivě, může s nimi rovněž souhlasit, pokud ovšem takto postupovat nechce, bude se jejich přijetí pochopitelně snažit zabránit! Třeba i za cenu výměny balkónů za balkóny. To si snad členové přejí?

V zápise dále výbor píše, že bude postupovat podle rozhodnutí vlastníků na posledním shromáždění. Ano, to je pravda – výbor musí postupovat podle rozhodnutí vlastníků. Protože ale jediným platným usnesením shromáždění ohledně obsahu revitalizace je jeho lednové rozhodnutí o realizaci 2. etapy revitalizace formou výměny balkónů za lodžie, výbor musí postupovat jedině v tomto směru – tedy jednat se mnou o mých požadavcích a následně svolat shromáždění, které rozhodne, zda tyto požadavky přijme, nebo zda pověří výbor hledáním jiné varianty revitalizace.

  • Výbor se mnou ale dosud nejednal. Který z mých požadavků je pro výbor nepřijatelný?
  • Proč chce výbor tak usilovně měnit balkóny za balkóny, i když k tomu nemá žádné platné pověření od členů?
  • Proč výbor nyní tak tlačí na můj souhlas (7 měsíců mne přitom zcela ignorovali)?
  • Proč výbor podle jeho slov ukončil získávání souhlasů vlastníků bytů, když stejně nemůže nyní nic dělat, protože nemá souhlas vlastníků pozemků?

Tyto otázky by měly všechny členy zajímat a členové by měli na ně požadovat od výboru odpovědi.

Štítky: , , ,