Ve svých prohlášeních o „zablokování stavby betonových lodžií” přehazují členové bývalého výboru SVJ vlastní neschopnost na druhé, mj. i na mne:

  • výbor neměl v r. 2012 souhlas vlastníků pozemků se stavbou, tak se to klasicky snažil „hodit“ na jiné,
  • výbor nikdy se mnou nejednal, pouze mi diktoval, na shromáždění mně nedovolil ani promluvit,
  • můj souhlas se stavbou lodžií výbor vůbec nepotřeboval, protože od ledna 2013 to již nový stavební zákon nevyžadoval (postačující souhlas ¾ většiny všech vlastníků bytů s náhradou balkonů za betonové už zajistil předchozí výbor, jejich náhrada opět za plechové se schválila až v říjnu 2013),
  • od 1. 1. 2014 stačil podle nového občanského zákona dokonce souhlas jen prosté většiny přítomných na shromáždění (stavba začala až v létě 2014).

Nic z toho výbor nevyužil, takže buď byl neschopný, nebo betonové lodžie prostě nechtěl (všichni jeho členové je již totiž měli).

Podrobnosti lze najít v mém předchozím článku z prosince 2014 – Byl tento výsledek revitalizace domu nutný?

Tuto svou reakci na zápis č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 jsem se snažila zveřejnit na nástěnce již 18. 9. 2021, ale někteří členové výboru a kontrolní komise ji soustavně strhávali 🙁

Diskuze jim asi nevoní.

 

Poznámka:

Ve svém zápisu výbor obviňuje i některé členy tzv. organizované skupiny, že „dlouhodobě blokovali revitalizaci našeho domu”. Protože mezi ně zřejmě řadí i mne, musím se nutně ptát, jak a čím jsem to mohla dělat? Tím, že jsem trvala na tom, aby výbor při revitalizaci domu poctivě a transparentně dělal to, co si lidé odsouhlasili?

Výbor měl tehdy na konci roku 2012 několik možností dalšího postupu – mohl přijmout mé podmínky (to se mu asi nehodilo) nebo se mnou dále jednat (to evidentně nechtěl) nebo počkat na platnost nového stavebního zákona (pouhý 1 měsíc) nebo si najít jinou cestu (to si vybral).

Za to, že mu masírování ostatních členů, aby souhlasili s výborem navrženými plechovými balkony, trvalo celý další rok, za to mohu já? Za to, že si výbor zvolil pro většinu členů nevhodnou cestu k cíli (ale pro výbor možná vhodnou?), za to mohu také já? Jsem snad zodpovědná za schopnosti (či spíše neschopnosti) výboru?

Podrobnosti pro zájemce jsou v mém článku z listopadu 2013 – Proč balkony a proč ne lodžie?

 

Štítky: , , , ,