Vzhledem k tomu, že dopis mé matky byl již zveřejněn na nástěnkách společenství SVJ dne 13. 12. 2012, přikládám text tohoto dopisu pí. Hany Šormové výboru SVJ s návrhem usnesení pro shromáždění SVJ, který zachycuje podle mne pro všechny členy přijatelná usnesení, která napomohou zvýšit úroveň kontroly celého průběhu revitalizace a současně sníží úroveň osobních invektiv v rámci domu. Přijetí těchto tří usnesení umožní otevřít cestu k vybudování lodžií, což je (jak doufám) přání nejen mé, ale i ostatních vlastníků v domě.

Nenechme si vnutit balkony od výboru SVJ, když většina z nás chce lodžie.

Milan Šorm ml.

Štítky: , , ,