V zápise č. 62 ze schůze výboru dne 1. 9. 2021 odstavec „Ochrana SVJ proti útokům zevnitř” končí větou: „SVJ bude schopno slušné lidi účinně chránit před útoky této organizované skupiny”.

Do této „organizované skupiny” jsou jmenovitě zařazeni ti členové SVJ, kteří podali žalobu na neplatnost rozhodnutí shromáždění o volbě náhradníků výboru. Mezi nimi i já, má žena a můj starší syn.

Nevím, čím nebo jak útočím na slušné lidi, nevím tedy ani, jak je bude SVJ před těmito mně neznámými mými útoky chránit (to zápis nijak nespecifikuje, pouze zastřeně vyhrožuje). Co ale vím určitě, je, kdo a jak tuto skupinu zorganizoval?

Pro členy SVJ nebude žádným překvapením, že za tím stojí bývalý (a do značné míry tedy i současný) výbor. A za co je výbor do této skupiny sdružil?

  • Můj syn sem byl zařazen už jen z titulu prvního předsedy výboru (2011-12).
  • Já pro svou neustálou snahu o dodržování stanov a zákonů (a s tím spojené kontroly všeho, co jen trochu zavání jejich porušováním).
  • Moje žena za své tvrdošíjné trvání na tom, aby se při revitalizaci domu poctivě a transparentně dělalo to, co si lidé dohodli.
  • Pan Nejedlo za svůj boj proti hrubému narušení jeho života v domě chovanými hady.
  • Pan Missbach za svou snahu zjistit, komu a na co pronajímá výbor nebytový prostor.
  • Jeho manželka to odnesla vyhozením z úklidu (na to jsme ale doplatili i my ostatní ze vchodu 19).
  • Slečna Fencíková za svou snahu, aby i garsonky bez balkonu jej při revitalizaci dostaly.

 

A ty „nemalé finanční prostředky”, které podle výboru činnost této skupiny SVJ stojí, by rozhodně mohly být mnohem menší, kdyby výbor dodržoval stanovy a postupoval čestně a otevřeně. A pokud tak nečiní, tak se má místo utrácení peněz členů za cizí právníky hájit sám, jako se hájíme my (nebo používat právníka Průkopníku, jehož práce je už součástí ceny za správu domu).

To se to utrácejí cizí peníze, když zde většina členů výboru nebydlí.

 

Je neuvěřitelné, že členové výboru, kteří nejsou členy SVJ (většina výboru), si mohou dovolit takto se vyjadřovat o členech SVJ: „SVJ se bude tomuto útoku účinně bránit” (jakému útoku?) nebo „Musí se naše SVJ nechat těmito lidmi neustále poškozovat?” (jaké poškozování?).

Zdá se, že tito funkcionáři zaměňují společenství vlastníků za sebe samé – je snad naše žaloba zaměřena proti členům či proti špatné práci výboru a kontrolní komise? Poškozujeme snad členy nebo se cítí ohroženi členové výboru? Kritizuji členy nebo funkcionáře? Respektujeme rozhodnutí většiny členů, ale proti porušování stanov a zákonů výborem budeme vždy vystupovat. Tímto nedodržováním stanov výborem jsou totiž členové nejvíce poškozováni.

Myslím si, že námi všemi placení funkcionáři se mají o nás členech vyjadřovat pouze neutrálně. Mimochodem – není to jejich SVJ, jak píší (vesměs nejsou jeho členy), ale SVJ nás, tj. členů.

 

Štítky: , , ,