Ve svém zápise ze schůzí výboru v srpnu až říjnu mne výbor obviňuje, že jsem na červnovém shromáždění „zabránil sanaci fasády v letošním roce”, jejíž cena bude v příštím roce vyšší. Možná se brzy dozvím, že jsem v roce 2019 zabránil i rekonstrukci elektroinstalace, jejíž tehdejší projekční cena byla podle výboru cca 4 mil. Kč a jejíž skutečná cena bude v příštím roce oproti roku 2019 násobně vyšší.

Fasáda podle výboru dále chátrá a „výbor SVJ v současné době nemá legální prostředky, jak tento neblahý stav zastavit”.

 

Prý „nemá legální prostředky”. To je opravdu zvláštní, vždyť zákon i stanovy SVJ tuto legální možnost znají – jmenuje se shromáždění. Že by to výbor neznal? Ale vždyť jedenkrát ročně je svolává, tak proč ne častěji? Svolat shromáždění, přednést svůj návrh, nechat členy o něm nejprve diskutovat a pak rozhodnout – na to přece stačí pouhých 15 dnů od vyvěšení pozvánky!

Mělo by být snad samozřejmostí (nejen proto, že to vyžaduje zákon), že výbor oznámí v programu shromáždění, o čem se bude hlasovat, aby se vlastníci mohli rozhodnout, komu a s jakými pokyny svou případnou plnou moc dají. Pokud tak výbor neučiní, jde o podvod na fyzicky nepřítomných členech a tomu jsem (díky své znalosti zákona) zabránil.

Pokud výbor pokládal čištění fasády za důležité a bezodkladné, mohl v září svolat shromáždění a členy SVJ o svém záměru přesvědčit. To ale neudělal, asi to nebylo zase tak urgentní (anebo vyčkává na pro něj vhodnější chvíli).

 

O čištění fasády hovoří výbor už od svého nástupu (srpen 2021). V říjnu 2021 nechal upravit zeleň za domem, prý důvod množení řas a lišejníků na fasádě (téměř 20 tis. Kč – podle mne ale jejím hlavním důvodem byla šikana jednoho z řadových členů SVJ). Každý se může jít osobně přesvědčit, jestli je fasáda domu dole v dosahu keřů poškozená, zda je tam údajný lišejník. Fasáda je špinavá, ovšem v horních patrech (světlá až bílá barva!), nikoliv ve spodních.

Stačí se podívat na okolní domy v našem sídlišti – na některých nenajdete žádné stopy plísní, dokonce ani výraznější znečištění (např. Štouračova 1-3-5, která má přitom blízko fasády řadu stromů), jinde je to o něco horší (Štouračova 9-11-13) a někde už mnohem horší (Štouračova 15 a rovněž náš dům). Obdobná situace je i jinde – nejvíce zasaženy plísní jsou domy, kde proběhlo zateplení nejdříve (přelom století – Foltýnova, Kachlíkova), pravděpodobně vlivem tehdy ještě nedokonalých technologií. Ale najdou se i domy s novější fasádou, které jsou rovněž více zasaženy plísněmi a znečištěním. A nezáleží přitom na množství dřevin kolem domu.

Z toho pro mne vyplývá, že stav fasády není způsoben keři a stromy, ale nekvalitně provedenou fasádou.

 

Při návrhu druhu omítky je potřeba zohlednit zejména polohu a okolí domu – proběhlo to u nás v pořádku (proč je na tom ohledně plísní severovýchodní štít nejhůře)? Běžný postup v případě znečištění fasády je nechat odborně posoudit její stav a navrhnout opatření – nástřik nebo raději novou omítku (možná perspektivně výhodnější) a jakou?

Posuzovat současný stav fasády ale podle mne nemůže ten, kdo fasádu dělal – ten přece nikdy nepřizná, že něco udělal špatně (musel by to jinak v záruce zdarma opravit – připomínám, že záruka naší fasády končí až v roce 2024). Bohužel právě tato firma na žádost výboru současný stav fasády posoudila a dokonce i navrhla, jak a za kolik ji sanovat (cca 900 tis. Kč s nutností opakování po 3-5 letech).

Kdo členům zaručí, že navržený postup je nejvhodnější a že nabízená cena není přehnaná?

Poznamenávám, že tuto firmu tehdy (prosinec 2013) doporučil členům výbor vedený právě jeho současným předsedou, který se jako jediný tehdy zúčastnil otevírání obálek s nabídkami firem – viz můj tehdejší otevřený dopis kontrolní komisi.

 

Takovéto „milionové” čištění fasády navrhoval na jaře p. Zbořil i ve vedlejším domě (Štouračova 9-11-13), kde byl donedávna předsedou SVJ a kde vlastní i byt. V domě, který pomohl v roce 2015 drsně zadlužit (půjčka 25 milionů na 25 let). Vlastníci jím navrhované čištění fasády ale v hlasování odmítli a „odměnili” jej nezvolením do výboru na další období. Jeho se sice zbavili, ale dluhy jim zůstaly 🙁

 

Kdo tedy za co může? Odpověď na titulní otázku je podle mne jasná – za stav fasády může její nekvalitní provedení a za její opravu zodpovídá výbor. Ten musí oslovit odborníky z několika firem, které se zabývají čištěním (obvykle takové posouzení stavu tyto firmy udělají zdarma), a členům pak předložit možnosti nápravy. Členové si pak vyberou z nabízených možností.

Rozhodně ne tak, jak to proběhlo u nás, že výbor si zvolí sobě výhodnou možnost a doslova podloudně ji vpašuje na shromáždění, kde má předem zajištěnou většinu od neinformovaných členů. Za zabránění takovému podvodu vůči členům ze strany výboru pak mohu já.

 

Štítky: , , ,