Dnešního rána výbor SVJ zveřejnil další ze svých zápisů z činnosti, které slouží spíše jako výzva členům než informace o činnosti výboru (výbor soustavně projednává, ale informace z projednávání v zápise neuvádí, ostatní údaje jsou již tradičně buď výzvy vlastníkům nebo napadání rodiny Šormových). Tentokrát mám ale pocit, že nám někdo lže nebo je velkým pokrytcem (a vzhledem k jednomyslnému schválení zápisu, jak je uvedeno v zápatí, to nebude ojedinělá osoba).

Výbor uvádí, že „apeluje na členy SVJ, aby v případě jakýchkoliv dotazů a nejasností kontaktovali přímo orgány SVJ. Výbor SVJ na požádání předloží všechny existující dokumenty a vysvětlí veškeré své kroky.“

Proč tedy je každé předložení dokumentu, o které můj otec výbor žádá, provázeno celou tou šarádou – nejprve několikeré „nechápání požadavku“, odkládání termínu schůzky, přinesení jen části požadovaných věcí, přetisky dokumentů textem ve snaze zabránit čitelnosti kopií a následné trvalé uvádění takového nahlížitele na nástěnce? Proč výbor říká, že předloží a vysvětlí, když ochotu ke spolupráci by nejlépe deklaroval tím, že by rovnou všechny dokumenty zveřejňoval, příp. nabídl za úplatu jejich kopii pro kontrolu ze strany vlastníků? Proč o každém nahlížení musí být rozsáhlá zmínka v zápise budící dojem, že výbor byl nadměrně obtěžován, když vlastník uplatnil svá práva?

Navíc výbor zjevně lže v uvádění, že v případě dotazů a nejasností máme kontaktovat přímo orgány SVJ. Po kontaktu kontrolní komise – tedy jednoho z orgánů SVJ – nedošlo k prošetření ani jednoho našeho podnětu k nehospodárnému chování výboru či k podezření z podvodu třetí strany. Pak tedy buď orgán (kontrolní komise) nekoná nebo výbor nemá ve svém zápise pravdu.

Přečíst si tvrzení o tom, že výbor minimalizuje zneužití dokumentů pomocí podtisku je směšné – jak by vlastník (Šormovi) mohl zneužít dokument o nakládání s jeho majetkem? Jedině tak, že by nalezl podvod ze strany správy svého majetku (orgány SVJ, správce domu) a na podvod zákonnými prostředky reagoval. Ale to přece není zneužití, alespoň ne ve slušné společnosti.

Jinak ano, rodina Šormova je nucena si všechny materiály fotografovat – jinou možnost jí výbor ani KK nedává. Představa, že budeme ve stoje několik hodin studovat v prostorách prádelny dokumenty, je nesmyslná. A kopie dokumentů za úhradu výbor neposkytne. Jeden z členů kontrolní komise dokonce tvrdil, že být po jeho, nebudeme si dokumenty smět ani fotografovat. Toto tvrdí člověk, který byl do orgánu zvolen proto, aby chránil vlastníky před výborem. A on teď jedná naprosto opačně. Je toto normální jednání? Pak samozřejmě se nemůže nikdo divit, že je činnost kontrolní komise znevažována. Ostatně má tvrzení o kontrolní komisi jsou uvedena již na tomto serveru.

Milan Šorm

Štítky: , , , ,

1 komentář ke článku Pokrytectví nebo lež? Komentář k zápisu výboru č. 15

 1. BO (jako běžný občan) napsal:

  Již delší dobu se zájmem čtu informace, které výbor SVJ vystavuje na nástěnce domu.

  Zprvu mi to přišlo, jakože se výbor jaksi nevyrovnal se svojí funkcí po Vašem odchodu a tak trochu tápe a neví, co má dělat, když téměř v každém (ne-li v každém) bylo uvedeno Vaše jméno. Nicméně z dlouhodobého hlediska je více než jasné, že se evidentně snaží napadat nejen Vás, ale i Vaše rodiče.

  Škoda, že výbor po Vašem odstoupení nezveřejňuje informace elektronicky, jako jste to dělával Vy. Lidem by hodně pomohlo, kdyby si mohli zpětně a opakovaně přečíst informace a rozhodnutí, které byly zveřejněny. Možná by se pak zamysleli nad stavem, ve kterém se SVJ nachází.

  Nejsem vlastníkem tolika titulů jako vrchol SVJ (tj. výbor, KK, atp.), nejsem ani vlastníkem bytu(ů) v SVJ, jsem pouhým nájemníkem. Ale i tak mi přijde úsměvné, jak lidé stále důvěřují lidem, kteří jim skrze zápisy ze svých jednání dávají znát, jak jimi pohrdají a doslova si z nich dělají loutky.

  Věřím, že lidé kolem Vás začnou bojovat o svůj majetek dříve, než o něj přijdou! Mít tu byt(y) a někdo mi kydá na hlavu toliko hnoje a maže kolem pusy toliko medu, bráním se také.

  Přeji hodně zdaru v boji s despoty a pokrytci!