Protože na posledním shromáždění zaznělo lživé tvrzení člena kontrolní komise o „špatném zastupování slečny Fencíkové panem Šormem st. na shromáždění 26.1.“ a protože snaha sl. Fencíkové o vysvětlení svého vztahu k naší rodině byla znevažována posměšnými pokřiky a tleskáním ze strany dalších členů kontrolní komise a výboru, pokusím se okolnosti tohoto našeho „vztahu“ vysvětlit.

Koncem února poslal můj syn sl. Fencíkové listinu ohledně souhlasu s revitalizací (v jejím bytě ji nezastihnul, tak listinu poslal na adresu uvedenou v katastru nemovitostí). Začátkem března jej sl. Fencíková navštívila a oznámila mu, že svůj souhlas dá pouze tehdy, když budou lodžie přistavěny i k jednopokojovým bytům bez balkónu. Protože v té době už syn nebyl členem výboru, řekl jí, že její požadavek bude muset řešit až nově zvolený výbor. Současně jí řekl, že stejnou situaci jako ona řešili i jeho rodiče a že se klidně může u nich informovat. Poprvé jsem se tak setkal se sl. Fencíkovou až v polovině března, kdy si k nám přišla pro zmíněné informace. Popsal jsem jí, jak se tento problém řešil v okolních domech, kde žijí moji příbuzní.

 

V polovině září nás sl. Fencíková opět navštívila, tentokrát s překvapivou informací, že se k ní ten den dostavili členové výboru p. Štěrba a p. Kubiš, kteří ji mj. řekli, že v domě žije rodina, která s jejím požadavkem nebude souhlasit. Když se od nich dozvěděla, že jde o rodinu Šormových, okamžitě nás kontaktovala. Řekli jsme jí, že s jejím požadavkem problém nemáme, že na to má přirozeně právo. Předali jsme jí listiny, které ohledně přístavby lodžií k jednopokojovým bytům bez balkónu podepisovali všichni vlastníci v okolních domech stejného typu. Zároveň jsme ji upozornili, že je pochopitelně potřebné, aby získala souhlas všech vlastníků dotčených jednopokojových bytů s úhradou nutných vícenákladů pouze z jejich vlastních prostředků (prořez panelu, výměna okna, posun topení).

Při těchto jednáních zjistila, že se šíří pomluva, že naše rodina má mít ze spojení s ní nějaký prospěch. Ano, i takováto nesmyslná pomluva se šíří po našem okolí! Vždyť přístavba lodžie k těmto bytům má pro náš byt jen samá negativa – zvýšení manželkou obávaného zastínění, možná i zvýšené finanční náklady.

Nevidíme zde žádný prospěch pro nás! Má na to ale právo, tak jí ho přece nemůžeme upírat.

 

Ze způsobu jednání výboru (od dubna dlouhé mlčení – dotaz ohledně souhlasu na sl. Fencíkovou až koncem září, dotaz na mou ženu pouhé 2 dny před schůzí!) mám pocit, že tuto podle mne přirozenou snahu sl. Fencíkové o získání informací o způsobech, jak se v našem nejbližším okolí řešila její záležitost, se výbor snaží využít ve svém tažení proti naší rodině (viz průběh posledního shromáždění nebo zpráva kontrolní komise, která dokumenty, které ukazovaly, jak při řešení lodžií u jednopokojových bytů bez balkónu postupovaly okolní domy, označila za „zcela irelevantní a neaktuální materiál, s nímž nelze dále pracovat“).

Závazný pro naše SVJ jistě není (není to přece žádný zákon nebo vyhláška), ale aktuální určitě je – vždyť lodžie domu Štouračova 2-4-6 byly postaveny loni a lodžie domu Štouračova 9-11-13 se teprve stavět budou!

O této snaze výboru svědčí i to, že po „zatlačení mé ženy do kouta“ se už předseda výboru sl. Fencíkové na shromáždění na její postoj k revitalizaci domu nezeptal.

 

Obávám se, že takovéto jednání představitelů SVJ vůči členům společenství jen těžko přinese ostatním členům nějaké pozitivní výsledky 🙁

Dnes útoky a hrubý nátlak na mou ženu, zítra, pokud podlehne, tak pravděpodobně obdobná „taktika“ proti sl. Fencíkové!

To se má v našem SVJ místo jednání používat zastrašování?! Kam jsme se to dostali?

Štítky: , , , , ,