Vážení vlastníci,

jako bývalý předseda výboru SVJ se musím ohradit k některým tvrzením, která uvádí p. Zdeněk Kubiš ve svém otevřeném dopisu zaslaném mé matce pí. Haně Šormové a její rodině.

 1. Jako bývalý předseda rozhodně nemohu potvrdit, že by kontrolní komise fungovala správně a nezaujatě. Již za mého působení jsme byli svědky situace, kdy předsedkyně komise přicházející pozdě na jednání výboru od vstupních dveří volala, že „souhlasí se vším, co říká pan Kubiš“, aniž by znala, o čem momentálně rokujeme. Takto si nezaujatou kontrolní komisi nepředstavuji. Navíc, pokud by kontrolní komise fungovala správně, zabývala by se alespoň jedním podnětem k šetření zaslaným mým otcem, v rámci kterých bylo poukázáno zejména na podivné financování 1. části revitalizace nebo aktivity spojené s dvojím financováním právních služeb. Účast na schůzích výboru pak není pro kontrolní komisi věc nadstandardní, stačí si přečíst stanovy SVJ. Kontrolní komisi pak shromáždění žádnou důvěru nepotvrdilo, o tom se na shromáždění nehlasovalo.
 2. Tvrzení, že by druhý výbor udělal výrazně více práce než výbor první je velmi spekulativní, neboť první výbor učinil celou řadu nezbytných přípravných aktivit: založení SVJ a jeho zapsání do OR, zajištění smlouvy o správě domu, zjištění zájmu vlastníků o podobu revitalizace, zajištění výběrového řízení a zpracování projektu revitalizace, zajištění výběrového řízení na 1. etapu revitalizace a na TDI, vyjednání dohody s duplicitními vlastníky pozemků, která by umožnila realizaci revitalizace, zajištění souhlasu státu a města s revitalizací, zajištění souhlasu většiny obyvatel v domě. Nejeví se mi to jako málo práce na cca rok existence prvního výboru. Zajištění vyjednání dohody s duplicitními vlastníky pozemků bylo zatím cenově nejvýhodnější a právně nejjistější a nejlépe realizovanou variantou, která nám zde byla nabídnuta. Za dobu činnosti druhého výboru došlo reálně k provedení 1. etapy revitalizace již vybranou firmou, sehnání části podpisů k revitalizaci od vlastníků bytů a realizace některých přípravných kroků k 2. etapě revitalizace. Srovnání nechť si udělá každý sám.
 3. Realizace výběrového řízení transparentním způsobem je v zájmu minimálně části vlastníků v domě, tzn. názor pana Kubiše, že uzavřené jednání, do kterého vlastníci nevidí, je možná pro něj lepší způsob, pro mne však způsob krajně nevhodný – zejména po zkušenostech s neprůhlednou realizací 1. etapy revitalizace (neoznámené zásadní změny skladby střechy), po podivných aktivitách výboru s dvojím financováním právních služeb a s velkými obtížemi a obstrukcemi při získávání přístupu k informacím o činnosti výboru (mimochodem na požadované informace o průběžném hospodaření domu v loňském roce čeká můj otec zatím marně již od listopadu), to celé při současné krajní nedůvěře ke kontrolní komisi díky jejímu dosavadnímu působení.
 4. Nestranná firma neexistuje – buď prosazuje zájmy zadavatele, nebo svých partnerů (tržní princip) – otevřené řízení vyloučí právě tyto nedostatky (zmírní možnost korupce) a přinese pro členy SVJ výhodnější cenu, námitky účastníků u nás mohou být vyloučeny, ale i podle zákona jsou jen do 15 dnů, takže prakticky žádné výrazné zdržení.
 5. Výbor SVJ není nikterak napadán – je pouze trvale upozorňován na nelegitimní a nelegální kroky, kterých se dopouští. Normálně jednající členové statutárního orgánu by jistě měli být schopni jednat a příp. se dohodnout na řešení, nikoliv vést zákopovou válku, jak se to děje nyní. Navíc pokud jsou mi známa usnesení shromáždění, tak domluvu a cestu k revitalizaci má hledat výbor, ne paní Šormová. Tzn. výbor má jednat a nabízet řešení, nikoliv pouze očekávat totální kapitulaci oprávněných požadavků některých vlastníků. Pokud tedy dle tvrzení p. Kubiše nemá výbor mandát vyjednávat, je nezbytné, aby mu tento mandát shromáždění znovu připomnělo – a výbor by si měl shromáždění svolat.
 6. Velké spory také panují ohledně toho, jaká usnesení byla na shromáždění vůbec hlasována a s jakým výsledkem – zde se můj názor jako účastníka shromáždění značně rozchází s názorem právníka najatého výborem pro interpretaci situace na shromáždění. Proto bych také netvrdil jednoznačně, že výbor má mandát jen k jednání o balkonech nebo že je zavázán jednat pouze do určitého data. Základním mandátem výboru je rozhodnutí o revitalizaci a rozhodnutí o tom, že výbor má jednat se členy SVJ o souhlasu s revitalizací – viz zatím nikým nerozporované zápisy ze shromáždění z historie.
 7. Web www.stouracova.cz není pod výhradní kontrolou rodiny Šormových, na web může slušnou formou psát libovolný člen SVJ a může psát cokoliv, co není v rozporu s pravidly webu – a ta jsou pojata velmi volně, stačí si je přečíst. A informace poskytované elektronicky jsou rozhodně čitelnější než na nástěnce v domě, zejména pro starší osoby, které nemohou stát delší dobu u nástěnky a studovat příslušné materiály.
 8. Závěrem lze říct, že rodina Šormova na rozdíl od členů výboru a kontrolní komise chce instalaci lodžií, ale chce ji za transparentních podmínek a za podmínek slušného jednání – což je shrnuto již v dopise mé matky vlastníkům, tzn. případná instalace balkonů v tomto domě jde jen a jen na vrub těch, kteří nechtějí jednat, nechtějí diskutovat a odmítají jednat transparentně a slušně. Tedy jde na vrub výboru a kontrolní komise.

Prosím tedy pana Kubiše, aby příště raději pečlivě studoval dostupné materiály, než bude jednostranně obviňovat jiné vlastníky, kteří pouze chtějí v domě transparentní a slušné prostředí.

Milan Šorm
bývalý předseda výboru SVJ

Štítky: ,

1 komentář ke článku Komentář k nepravdám v otevřeném dopisu Zdeňka Kubiše

 1. BO (jako běžný občan) napsal:

  Opět se mi na tváři vylíhl ironický úsměv, když nám do schránky doputoval dopis od pana Kubiše. Kdo bude další přes koho se budou snažit do Vás, teda do celé Vaší rodiny navážet? Že jim to není už trapný, rozumný člověk si dá dohromady A a B a hned je mu jasné, že to divadlo, které se tu v domě hraje je pouhou trapnou komedií.

  Začínám mít pocit, že za vším visí nějaký kostlivec z minulosti. Pane Šorme, že Vy jste měl ve škole lepší prospěch než bratři (odhadem jste tak stejně staří, ne?) a oni se Vám teď chtějí pomstít 😀 Druhá možnost, která mě napadla, je pouhá nepěkná lidská vlastnost, závist. Jakmile je někdo úspěšný, nemá to jednoduché. Pak se po něm vozí kdejakej chudák.