Vážení spoluobčasné,

na základě rozhodnutí výboru a péčí správce domu byla doplněna do každého vestibulu domu nová nástěnka krytá fólií, která je určena výhradně pro potřeby výboru, kontrolní komise a záležitostí týkajících se celého SVJ. V současné době na tyto nástěnky doplňujeme materiály k revitalizaci domu a plánovanému shromáždění SVJ.

V příštím týdnu bude ještě doplněna druhá nástěnka (jako náhrada stávajících starých polystyrenů) pro reklamní sdělení, informace o důležitých telefonních číslech pohotovostí, otevíracích hodinách sběrného dvora apod.

Prosíme respektujte rozdělení obou nástěnek a jejich funkcí, usnadníte tak výboru SVJ jeho práci.

Krásné jaro přeje
Milan Šorm, předseda SVJ

Štítky: , ,