Vážení vlastníci,

vzhledem k faktu, že v současné době je dokončen projekt revitalizace střechy a hospodářských lodžií (1. část revitalizace našeho domu, bez stavebního povolení), připravuje výbor SVJ výběrové řízení na dodavatele stavby (o vlastní realizaci a dodavateli rozhodne svolané shromáždění SVJ v průběhu října 2011).

Výbor plánuje provést dvě výběrová řízení:

  • Na dodavatele nové střechy a s ní související vzduchotechniky a hromosvodů
  • Na dodavatele nových okenních sestav na hospodářských zadních lodžiích

Jednotliví vlastníci jednotek mohou podat vlastní návrhy na oslovené firmy pro první nebo druhé výběrové řízení (příp. pro obě) k rukám předsedy výboru SVJ – schránka Milan Šorm, Štouračova 21. Návrhy můžete podávat také e-mailem na adresu predseda@stouracova.cz.

Každý návrh musí obsahovat: úplné jméno dodavatelské společnosti, poštovní adresu, jméno kontaktní osoby, telefonní spojení, e-mailové spojení na kontaktní osobu, webové stránky společnosti, označení výběrového řízení (střecha, zadní lodžie, obě řízení).

Návrhy mohou vlastníci podávat do středy 28. 9. 2011 včetně.

S pozdravem

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,