Paní Milena Flodrová v knize Brněnské ulice a vývoj jejich názvů od 13. století po dnešek (viz elektronická podoba knihy) uvádí, že ulice Štouračova v katastrálním území Bystrc (statistický obvod 183) je pojmenována po Antonínu Šťouračovi (nar. 5. června 1888 v Pivonicích na Bystřicku, zemřel 10. srpna 1944 ve Vratislavi), tesaři, od 21. prosince 1932 poslanci a členovi zemského vedení KSČ, který byl popraven nacisty pro účast v odboji za II. světové války. K jejímu pojmenování došlo 19. října 1978.

V Bystřici nad Pernštejnem je po něm pojmenována ulice Antonína Šťourače, neboť v jeho rodném kraji je uváděn vždy pod příjmením Šťourač. Stejné příjmení (tedy s Ť) je uvedeno také v seznamu poslanců z uvedeného období. Naše ulice by se tedy správně měla jmenovat Šťouračova, avšak při pojmenování došlo k chybě v přepisu. Některé realitní kanceláře však i dnes uvádějí ve svých inzerátech jméno Šťouračova.

Štítky: , ,