Výbor Společenství vlastníků domu Štouračova 17, 19 a 21, Brno si Vás dovoluje pozvat na SHROMÁŽDĚNÍ VLASTNÍKŮ, které proběhne ve čtvrtek 19. května 2011 v 18.00 v prostorách Mateřské školky Štouračova.

Program jednání:

  1. Informace o práci výboru za 1. čtvrtletí roku 2011
  2. Informace z jednání s majiteli pozemků pod naším domem
  3. Informace o proběhlé anketě k revitalizaci domu
  4. Návrh na přípravu projektu revitalizace domu (hlasování o investici do projektu)
  5. Způsob odměňování členů výboru
  6. Různé

V případě, že se nemůžete schůze osobně zúčastnit, můžete se nechat zastoupit jinou osobou na základě písemné plné moci, která nemusí být notářsky ověřena.

Nájemníci družstevních bytů se mohou shromáždění vlastníků zúčastnit jako pozorovatelé, jejich jménem bude však hlasovat zástupce vlastníka – Průkopník, s.b.d.

RNDr. Ing. Milan Šorm, Ph.D.
předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,