Bystrcký úřad vypsal výběrové řízení na protierozní opatření na naší ulici.

V průběhu předchozích let došlo k vytvoření pěších zkratek (k parkovišti, k zastávkám MHD atp).  Došlo tak k poškození terénu, který eroze dále zhoršila a zhoršuje. Nejhorší porušení zeleně je ve svazích.

Jedná se o svah za domem č. 12, a za domem č. 18  a  zejména pak bude upravena zkratka podél serpentinového chodníku k zastávce tramvaje Ondrouškova.

V trase erodovaných míst budou pomocí ocelových hřebů zabudovány příčné prahy (hranoly profilu15x15, dlouhé 60 cm z akátového dřeva), v rozestupech uzpůsobených k pěšímu provozu, s dostatečnou nášlapnou plochou. Nášlapné plochy budou vysypány drobným kamenivem, ve vhodných místech bude možno využít i dlaždice 30×30 (po likvidaci ploch klepačů a sušáků). Ve zvláště svažitém úseku k zastávce tram.  bude navíc instalováno madlo z kulatiny o délce asi patnácti metrů.

  • předpokládaný termín zahájení – 15. dubna 2011
  • předpokládaný termín ukončení – 15. června 2011

zdroj: bystrc.cz

Štítky: , ,