Vážení vlastníci,

vzhledem k množícím se dotazům zasílaných mi e-mailem přikládám hromadně odpovědi:

  • Proč nejsou na webu zveřejňovány pozvánky a zápisy ze shromáždění a výborů? Stávající členové výboru a kontrolní komise mi nezasílají žádné podklady elektronicky, takže nemohu zajistit vyvěšení těchto materiálů.
  • Proč zadržuji vydání archívu SVJ novému výboru? Za vedení archívu je odpovědný předseda výboru SVJ. Nový výbor SVJ zveřejnil zápisy ze svých jednání, ze kterých bylo možné dozvědět se jméno předsedy výboru SVJ až 23. května 2012. Během dvou následujících dnů došlo k dohodě o předání archívu novému předsedovi, které je plánováno na pondělí 28. května 2012. Z mé strany tedy nešlo o žádné zadržování.
  • Jak si mohu dovolit zadržovat faktury SVJ a zda-li budu ochoten platit příslušné pokuty a penále? Dne 21. 2. 2012 jsem oznámil našemu správci – Průkopník, s.b.d. – svoji rezignaci z výboru SVJ. Od tohoto okamžiku mi Průkopník nezasílá žádné faktury ani jiné doklady, nemohu tudíž ani nic zadržovat. Všechny faktury do 20. 2. 2012 včetně jsem včas podepsal (spolu s kontrasignací Ing. Kubiše jako místopředsedy) u našeho správce. Z tohoto hlediska tedy nic nezadržuji, žádné fakturace neblokuji a tudíž ani nemohu být odpovědný za pokuty a penále.
  • Jak je možné, že nejsou novému výboru známy informace o stavu práce předchozího výboru SVJ? Ano, to je mi také záhadou. V novém výboru pracuje přeci bývalý místopředseda výboru SVJ, takže ten by všechny tyto informace měl mít k dispozici. Předpokládám dále, že nový předseda výboru SVJ získal informace také od své manželky, předchozí členky výboru SVJ. Tudíž nevím, proč nejsou novému výboru známy uvedené informace.

Snad jsem tímto odpověděl alespoň na ty nejčastější dotazy.

S pozdravem
Milan Šorm, býv. předseda výboru SVJ

Štítky: , , ,