Vážení vlastníci,

byl jsem požádán členem SVJ o zveřejnění jeho korespondence se zmocněným členem společenství.

Dotaz člena SVJ ke shromáždění vlastníků [Hana Šormová dne 12. 4. 2012]:

Po zveřejnění pozvánky na shromáždění členů SVJ dne 19.4.2012 jsem se obrátila prostřednictvím mailu na PhDr. Hanzíkovou, CSc. (zmocněného člena společenství) s žádostí o zaslání podkladů pro toto shromáždění. Jak se později ukázalo, tak s obdobnými dotazy se na ni obrátil i Ing. Milan Zámečník.

Protože PhDr. Hanzíková nám na náš mailový i osobní dotaz odmítla sdělit jak seznam navržených kandidátů do výboru SVJ, tak přesné znění textu, kterým mají být změněny stanovy SVJ, pokládám za nezbytné pro lepší informovanost členů SVJ zveřejnit úplný text všech mých mailů směřovaných na tohoto zmocněného člena společenství.

Zdá se, že PhDr. Hanzlíková i ve své nové funkci zmocněného člena společenství hodlá pokračovat v tom, co již ukázala v roli předsedkyně kontrolní komise, tj. v ignorování členů společenství, nyní navíc doprovázeném neznalostí a nerespektováním stanov SVJ.

Přílohy:

Štítky: , ,

1 komentář ke článku Dotaz člena SVJ ke shromáždění vlastníků

 1. Milan Šorm st. napsal:

  Deset dnů jsme se marně snažili získat od PhDr. Hanzíkové (zmocněného člena společenství) podklady pro shromáždění, které měly být zpřístupněny už při zaslání pozvánky.
  Po předchozích zkušenostech s prací a zejména s dodržováním stanov SVJ u zbývajících členů výboru a kontrolní komise jsme se obávali, že nezvládnou přípravu shromáždění tak, aby na něm přijaté výsledky (zejména zvolení nových členů výboru) byly legitimní a platné.

  Když PhDr. Hanzíková konečně podklady zveřejnila (12 dnů po termínu!), naše obavy se ukázaly oprávněné:
  – listina se seznamem členů, kteří podpořili shromáždění, neobsahuje jednoznačné zmocnění pro člena společenství, který má shromáždění řídit (navíc jsou v ní chybně započteny podíly některých členů);
  – nevhodná formulace změny stanov („nebo je nájemcem původního vlastníka budovy“) umožňuje do našeho výboru zvolit kohokoliv z Brna, kdo je nájemcem SBD Průkopník;
  – nejhorší ale je, že seznam kandidátů do výboru dokládá, že organizátoři vůbec nepochopili, že původní výbor nezanikl, ale kvůli poklesu počtu členů pod 3 pouze nemůže plnit své funkce, takže je potřeba zvolit nové členy místo těch, co odstoupili, nikoliv volit celý nový výbor!

  Takto chybně zvolené členy výboru se jen těžko podaří zapsat do obchodního rejstříku, takže výbor bude nadále nefunkční a nebude možné uzavírat žádné smlouvy!!!

  Se členy výboru, kteří odstoupili, se organizátoři tohoto shromáždění nebaví (asi z uražené ješitnosti?) a o jejich rady asi nestojí, nechápu ale, proč se neporadili s právníky (ten družstevní je dokonce zadarmo).
  Jediné, co dokážou, je pečlivé odstraňování jiných názorů z nástěnky, než jsou ty jejich „jediné správné“ (dokonce jim už vadí i pouhé citace stanov) – takže místo dialogu nastoupil diktát!

  Když si představím, že tito lidé budou takovýmto způsobem zanedlouho rozhodovat o mnohamilionových zakázkách při revitalizaci domu, tak se máme na co těšit 🙁

  Dnes nám upírají podklady pro shromáždění (a dělají v nich chyby), zítra nám upřou obchodní smlouvy (a udělají v nich chyby, které ale zaplatíme my všichni)!!!