Vážení vlastníci,

podle stanov SVJ zbývají nyní pouze dvě možnosti, jak svolat shromáždění, kde se zvolí noví členové výboru (za odstupující):

  1. Shromáždění svolá dle čl. VII odst. 4 výbor, který též připraví podklady pro jednání.
    Protože výbor nyní tvoří dle čl. VI odst. 11 „členové společenství, kteří se jimi stali dnem jeho vzniku“, tak se musí sejít tento výbor (podle čl. VIII odst. 7 jeho nadpoloviční většina) a nadpoloviční většina přítomných musí svolat toto shromáždění.
  2. Shromáždění může být také podle čl. VII odst. 5 svoláno „požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasu“.
    Jednání shromáždění pak podle čl. VII odst. 9 řídí „člen společenství zmocněný tímto svolavatelem“.

Druhá možnost mi připadá reálnější.

Štítky: , ,