V posledním svém zápise výbor uvádí, že „dopis ze dne 15. 12. 2012, v němž paní Šormová napadá zápis ze shromáždění, byl předán právnímu zástupci SVJ, který paní Šormové odpoví“. K tomuto se musím vyjádřit, protože zápis „nenapadám“, ale pouze upozorňuji na chyby a nepravdy v něm uvedené. Dále nechápu, proč tyto zjevné chyby má řešit právník.

Proč právník, který pracuje pro naše SVJ, už na shromáždění, které trvalo 3 hodiny, nereagoval na připomínky členů ohledně zákonného postupu při stanovení způsobu financování 2. etapy revitalizace?Proč si to (pokud to neznal) nezjistil aspoň po schůzi a nechal výbor po dvou týdnech vydat zápis ze shromáždění s jasnými omyly? Proč tři týdny po shromáždění seděl právník SVJ další dvě hodiny na schůzi výboru a ani zde nereagoval na chyby v zápise, na které jsem výbor ve svém dopise upozornila? Proč má vůbec psát odpověď na moje upozornění právník? Jen proto, aby svou dlouhou a vyhýbavou odpovědí (jak je obvykle u právníků zvykem) zamlžil to, že mám pravdu?

Kolik hodin budeme ještě právníkovi platit, než se konečně on nebo někdo z výboru podívají do zákona nebo do stanov SVJ? Vždyť jsem to zvládla i já během několika minut a právnička na družstvu, která se v této problematice denně pohybuje, mi to hned potvrdila (a zadarmo – tedy v ceně, kterou si naše SVJ stejně paušálně platí). Náš právník byl 3 hodiny na shromáždění, 2 hodiny na výboru a ještě bude psát v kanceláři odpověď – to vše za 1 200 Kč za každou započatou hodiny (+ cestovní náklady)!

Když už si nikdo z výboru nedokáže ani po mém upozornění sám přečíst v zákoně nebo stanovách SVJ, jaký je správný postup, mohl se aspoň pan předseda zeptat svých známých správců a předsedů SVJ, které pozval na shromáždění, jak se o těchto otázkách hlasuje v jejich domech. To by ale svých známostí musel využít ve prospěch SVJ – ne jen k očerňování mé rodiny. Mohl tak ale ušetřit svůj čas a naše společné peníze za zbytečné rady právníka.

Na dvojí zbytečné placení právních porad (jednou je máme již paušálně zaplaceny v rámci správy u Průkopníku a znovu je zbytečně platíme právníkovi SVJ) jsme už spolu s manželem upozorňovali ve svém dopise kontrolní komisi dne 24. 10. 2012 (tento dopis jsme spolu s odpovědí kontrolní komise zaslali všem členům SVJ). Kontrolní komise naše upozornění naprosto ignorovala, a tak umožnila další pokračování tohoto zbytečného vynakládání společných prostředků. Budou to ignorovat i členové?

Jak dlouho ještě členové strpí takovéto plýtvání našimi penězi?

Štítky: , , , , ,